National grunduddannelse

At være døvblind betyder, at nedsættelsen af fjernsanserne (syn og hørelse) er så alvorlig, at de to sanser ikke kan supplere eller kompensere hinanden

Derfor har man behov for at få adgang til verden gennem de taktile og kinæstetiske sanser.

Trivslen og udviklingen for personer med medfødt døvblindhed er afhængig af kompetente partnere. Partnerkompetence handler primært om, at man på en nærværende måde møder personer med medfødt døvblindhed sådan, at han/hun oplever sig selv som en der er og har et kommunikerende jeg.

National Grunduddannelse er et efteruddannelsestilbud til professionelle, der arbejde med og for mennesker med funktionsnedsættelsen medfødt døvblindhed. På NGU får du grundlæggende viden om kompleksiteten af det dobbelte sansetab og dennes betydning i forhold til at udvikle sociale og kommunikative kompetencer - du bliver i stand til at omsætte denne viden i en pædagogisk praksis.

Optagelsen på NGU forudsætter, at kursusdeltageren har gennemført CDH's Basisuddannelse, eller et andet tilsvarende uddannelsesforløb.

Moduler
At være døvblind betyder, at man ikke kan kompensere for en manglende eller nedsat fjernsans (syn eller hørelse) med den...
05.03.2018
National grunduddannelse
 
Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING

LEDERLIV

Studievejledning

Nyhedsbrev

Publikationer