National Grunduddannelse - NGU

At være døvblind betyder, at man ikke kan kompensere for en manglende eller nedsat fjernsans (syn eller hørelse) med den anden nedsatte fjernsans

Derfor har man behov for at få adgang til verden gennem de taktile og kinæstetiske sanser.

Det er vigtigt for personer med medfødt døvblindheds trivsel og udvikling, at de har adgang til kompetente partnere. Partnerkompetence handler primært om, at man på en nærværende måde møder personer med medfødt døvblindhed sådan, at han oplever sig selv, som en der er og har et kommunikerende jeg.

På NGU får kursusdeltagerne grundlæggende viden om kompleksiteten af det dobbelte sansetab og dennes betydning for at udvikle sociale og kommunikative kompetencer, og bliver i stand til at omsætte denne viden i en pædagogisk praksis.

National Grunduddannelse – specialpædagogik med personer med medfødt døvblindhed – er et efteruddannelsestilbud til professionelle, der arbejde med og for mennesker med funktionsnedsættelsen medfødt døvblindhed. Optagelsen på NGU forudsætter, at kursusdeltageren har gennemført CDH's Basisuddannelse, eller et andet tilsvarende uddannelsesforløb.

Fire moduler fordelt over to år

På den National Grunduddannelse får kursusdeltagerne mulighed for at fordybe sig i en række særlige specialpædagogiske interessefelter inden for døvblindområdet. Undervisningen vil inddrage resultater fra aktuelle forsknings- og udviklingsarbejder fra døvblindområdet.

National Grunduddannelse sigter mod, at kursisterne tilegner sig kendskab til didaktiske og metodiske principper som grundlag for tilrettelæggelse af undervisning og pædagogisk arbejde i forhold til mennesker med funktionsnedsættelsen medfødt døvblindhed.

Indholdsmæssige temaer

  • Sansernes samspil – hvordan tilrettelægger vi, når flere sanser har nedsat funktion?
  • Det dobbelte sansetab – i dialogisk og udviklingsmæssigt perspektiv, hvordan samskaber vi udvikling og understøtter den enkeltes potentialer?
  • Meningsdannelse gennem meningsfulde aktiviteter – hvordan skaber vi mening og en følelse af sammenhæng i de aktiviteter vi er sammen om?
  • Sprogudvikling, sproglighed og overgang til kultursproget – hvordan får vi øje på sprog, der udgår fra kroppen?
  • At lære at se – videoanalyse som pædagogisk arbejdsredskab

Hvert modul dækker 30 lektioner. I perioden mellem modulerne må der påregnes tid til projektarbejde og litteraturlæsning.

Opsummering

Pris
kr. 22.000,00 momsfri

Beløbet opkræves i 2 rater.
Rate 1 i 2020
Rate 2 i 2021

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Start
09.03.2020

Slut
17.09.2020

Tilmeldingsfrist
15.02.2020

Tidspunkt
Uge 11 + 36 i 2020 + uge 10 + 37 i 2021

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring