Paramedicineruddannelsen

Det er en avanceret uddannelse for ambulancebehandlere, der gør dig i stand til at assistere lægen i lægeambulancen, udføre overvågning og behandling i forbindelse med visse lange patienttransporter til specialafdelinger og iværksætte avanceret medicinsk behandling ved en lang række tilstande

Inden den egentlige paramedicineruddannelser starter, tilbydes du et introduktionsforløb. Uddannelsen er opbygget i moduler, der veksler mellem teori og praktik. På uddannelsens teoretiske forløb indgår en række temaer.

Introduktionsforløb

Inden den egentlige uddannelse starter, tilbydes du et otte ugers introduktionsforløb. Forløbet foregår gennem en online læringsplatform, der giver dig mulighed for at følge forløbet hjemmefra (fjernundervisning).

Målet med introduktionsforløbet er at hjælpe dig med at opdatere din behandlerviden og forberede dig bedst muligt på selve Paramediciner-uddannelsen.

Uddannelsens opbygning

Teori

Undervisningen gennemføres som en kombination af teoretisk undervisning, færdighedstræning og simulation.

Den teoretiske undervisning varetages af speciallæger, der er bekendte med paramedicinerens kompetencer og arbejdsområde.

I færdighedstræning og simulation inddrages erfarne instruktører og paramedicinere.

Praktik

Praktikken tilrettelægges så den udgør en helhed sammen med teorien.

Under praktikken lærer du at omsætte viden og færdigheder til handlinger inden for medicin, hygiejne, kardiologi og akutmedicin.

Din praktik vil foregå i forskellige afdelinger, fx kardiologisk, intensiv og anæstesiologisk.

Temaer

På uddannelsens teoretiske forløb indgår en række temaer, der er centrale for din forståelse af kritiske og ustabile sygdomstilstande. Temaerne er også centrale i forhold til, at du lærer at handle og vurdere i komplekse situationer.

Temaerne er:

 • Respirationssvigt og ventilationsstrategier
 • Hæmodynamik og hjertekredsløbssvigt
 • Shocktyper
 • Gastroenterologiske lidelser
 • Neurologiske lidelser/skader
 • Metabolisme
 • Hæmatologi og immunologi
 • Multitraumer mm.
 • Infektioner
 • Obstetrik
 • Endokrinologi
 • Børn
 • Dokumentation, etik og kvalitetsudvikling
 • Opvågningspatienten
 • Sedation, relaksering og smertebehandling
Varighed

Uddannelsens varighed er 20 uger: 8 ugers introduktionsperiode, som foregår som fjernbaseret undervisning, samt 12 uger, som omfatter en kombination af: Fjernundervisning, 12 dages uddannelse hos UCN act2learn, seks dages hospitalspraktik, seks dages kørselspraktik og én eksamensdag.

Adgangskrav og forudsætninger

 • Du skal være uddannet ambulancebehandler
 • Du skal have arbejdet som ambulancebehandler i minimum tre år
 • Du skal under uddannelsen være ansat hos en privat eller offentlig udbyder af ambulancetjeneste

Uddannelses- og udviklingsgruppen bag uddannelsen

Gruppen er sammensat af et hold velkvalificerede personer med pædagogisk og undervisningsmæssig erfaring og kompetencer inden for det akutte præhospitale.

Disse personer er aktivt involveret i planlægning, udvikling, og afholdelse af uddannelsen og indgår på uddannelsen som undervisere, instruktører og vejledere med.

Vigtige dokumenter

Her kan du finde studieordninger, bekendtgørelser og relevante links på Paramediciner-uddannelsen.

Moduler1 moduler
08.02.2021
 
Aalborg Øst
UCN act2learn
01.03.2021
 
Aalborg Øst
UCN act2learn
13.09.2021
 
Aalborg Øst
UCN act2learn
20.09.2021
 
Aalborg Øst
UCN act2learn
Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

Judy Hagerup Jacobsen
Studiesekretær

72 69 04 06
juj@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik

Lotte Fock
Udviklings-/ Uddannelseskonsulent

72 69 04 41
ltf@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik