Paramedicineruddannelsen

Hvis du er uddannet ambulancebehandler og har lyst til at dygtiggøre dig inden for dit fag, så er denne uddannelse for dig

UCN act2learn udbyder som det eneste sted i Danmark uddannelsen til paramediciner. Den teoretiske del af uddannelsen foregår dels som fjernundervisning og dels i Aalborg.  

Fagligt indhold

 • Anatomi og fysiologi
 • Farmakologi
 • Sygdomslære, herunder smitsomme sygdomme og hygiejne
 • Observationsteknik
 • Anvendelse af avanceret monitorering
 • Etik
 • Kommunikation, dokumentation og samarbejde
 • Ledelse

Praksisnær uddannelse

Uddannelsen bygger på en kombination af teorier, værktøjer og praktiske metoder. Vi lægger stor vægt på, at du får værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde fra dag et. I løbet af uddannelsen bliver du derfor udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis.

Hvem henvender forløbet sig til?

Ambulancebehandlere der ønsker at dygtiggøre sig inden for det præhospitale område.

Uddannelsens opbygning

Forløb

Uddannelsen varer 20 uger og består af følgende elementer:

 • 8 ugers introduktionsperiode
 • Teorimoduler bestående af fjernundervisning og 12 dages uddannelse hos UCN act2learn
 • 6 dages hospitalspraktik
 • 6 dages kørselspraktik
 • 1 eksamensdag

Se skematisk oversigt over uddannelsen.

Introduktionsforløb

Inden den egentlige uddannelse starter, tilbydes du 8 ugers introduktionsperiode. Du bliver oprettet på en elektronisk læringsplatform, så du får mulighed for at deltage via fjernundervisning. Målet med introduktionsperioden er at hjælpe dig med at opdatere din behandlerviden og forberede dig bedst muligt til selve uddannelsen. Du vil blive præsenteret for faglige spørgsmål og realistiske cases, samt en række elektroniske tests, som vil kunne hjælpe dig til at komme godt igennem pensum fra behandleruddannelsen og inspirere dig til refleksion over dine behandlerkompetencer.

Teorimoduler

De tre teorimoduler vil blive gennemført som en kombination af teoretisk undervisning, færdighedstræning og simulation. Færdighedstræning og simulation vil tage udgangspunkt i den teoretiske undervisning. Der vil blive arbejdet med realistiske scenarier, som retter sig specifikt imod de paramedicinske kompetencer. Træningen vil blive varetaget af erfarne instruktører og paramedicinere.

Praktikken

De 6 dages hospitalspraktik vil blive tilrettelagt, så den udgør en helhed sammen med teorimodulerne. Du vil indgå i et fagligt fællesskab, hvor du under vejledning vil få mulighed for at øve dig i at omsætte viden og færdigheder. Du vil komme i praktik på forskellige afdelinger, som fx kardiologisk, intensiv og anæstesiologisk afdeling.

De 6 dages kørselspraktik vil foregå i biler bemandede med læge og biler bemandede med paramedicinere.

Både hospitalspraktikken og kørselspraktikken foregår som hovedregel i den region, hvor du har dit arbejdssted.

Uddannelsen afsluttes med en OSCE-eksamen, som er en kombineret praktisk og teoretisk eksamen.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du:

 • være uddannet ambulancebehandler
 • have arbejdet som ambulancebehandler i mindst 3 år
 • være tilknyttet ambulancetjenesten med beskæftigelse som ambulancebehandler

Vi forventer desuden, at du:

 • har lyst til at dygtiggøre dig indenfor dit fag
 • har en opdateret behandlerviden
 • kan anvende elektroniske medier på brugerniveau

Sådan tilmelder du dig

Du vil som hovedregel blive tilmeldt af din arbejdsgiver. Kontakt venligst uddannelsesleder Lotte Fock på lft@ucnact2learn.dk, hvis det forholder sig anderledes.

Undervisere

Du vil fra starten få tilknyttet en uddannelsesleder og en mentor. Mentor er en uddannet paramediciner med pædagogisk erfaring, som vil følge holdet igennem hele uddannelsen.

Den teoretiske undervisning bliver varetaget af erfarne undervisere med erfaring inden for det præhospitale område, og som er bekendte med paramedicinerens kompetencer og arbejdsområde.

Vigtige dokumenter

Her kan du finde studieordninger, bekendtgørelser og relevante links på Paramediciner-uddannelsen.

Moduler1 moduler
01.08.2022
 
Aalborg Øst
UCN act2learn
29.08.2022
 
Aalborg Øst
UCN act2learn
Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

Lotte Fock
Udviklings-/ Uddannelseskonsulent

72 69 04 41
ltf@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik

Camilla Brogaard Hansen
Studiesekretær

72 69 04 09
cah@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik