Paramedicineruddannelsen 2020

Hvis du er uddannet ambulancebehandler og har lyst til at dygtiggøre dig inden for dit fag, så er denne uddannelse for dig

Adgangskrav til paramedicineruddannelsen

 • Du skal være uddannet ambulancebehandler
 • Du skal have arbejdet som ambulancebehandler i mindst 3 år
 • Du skal kunne dokumentere begge dele

Andre forudsætninger

 • Du skal have lyst til at dygtiggøre dig indenfor dit fag
 • Din behandlerviden skal være opdateret
 • Du skal som udgangspunkt være fuldtidsbeskæftiget i ambulancetjeneste med hovedbeskæftigelse som ambulancebehandler
 • Du skal kunne anvende elektroniske medier på brugerniveau

Introduktionsperiode

Inden den egentlige uddannelse starter, tilbydes du 8 ugers introduktionsperiode. Du bliver oprettet på en elektronisk læringsplatform, så du får mulighed for at deltage via fjernundervisning.

Målet med introduktionsperioden er at hjælpe dig med at opdatere din behandlerviden og forberede dig bedst muligt til selve uddannelsen.

Du vil fra starten få tilknyttet en uddannelsesleder og en mentor. Mentor er en uddannet paramediciner med pædagogisk erfaring, som vil følge holdet igennem hele uddannelsen. Uddannelsesleder og mentor vil præsentere dig for faglige spørgsmål og realistiske cases, som vil kunne hjælpe dig til at komme godt igennem pensum fra behandler uddannelsen og inspirere dig til refleksion over dine behandlerkompetencer.

Du vil ligeledes få tilbudt en række elektroniske tests, som du kan gennemføre lige præcis, hvornår det passer dig. Du vil kunne få en tilbagemelding på din præstation umiddelbart efter gennemførelsen af de enkelte tests.

Du vil desuden kunne ”møde” de øvrige deltagere fra dit holdt på den elektroniske platform, samt få mulighed for at diskutere og udveksle faglige spørgsmål.

Teorimoduler

Undervisningen vil blive gennemført som en kombination af teoretisk undervisning, færdighedstræning og simulation. Den teoretiske undervisning vil blive varetaget af speciallæger med erfaring inden for det præhospitale område og som er bekendt med paramedicinerens kompetencer og arbejdsområde.

Færdighedstræning og simulation vil tage udgangspunkt i den teoretiske undervisning og der vil blive mulighed for at omsætte teori til praktiske færdigheder i skolens færdighedslaboratorier og Simulationscenteret ved Region Nordjylland, som skolen samarbejder med. I færdighedstræning og simulation vil der blive inddraget erfarne instruktører og paramedicinere, så det bliver muligt at arbejde med realistiske scenarier, som rettet sig specifikt imod de paramedicinske kompetencer.

Praktikken

Hospitalspraktikken vil blive tilrettelagt, så den udgør en helhed sammen med teorimodulerne. Du vil indgå et fagligt fællesskab, hvor du under vejledning vil få mulighed for at øve dig i at omsætte viden og færdigheder til hensigtsmæssig handling inden for:

 • Medicinhåndtering
 • Hygiejne
 • Kardiologi
 • Akutmedicin

Du vil komme i praktik på forskellige afdelinger, som fx kardiologisk, intensiv og anæstesiologisk afdeling.

Kørselspraktikken vil foregå i biler bemandede med læge og biler bemandede med paramedicinere.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Sted
UCN act2learn
Selma Lagerløfs Vej 2
9220 Aalborg Øst

Optagelseskrav
Hvis du ønsker optagelse på paramedicineruddannelsen - så kontakt: Uddannelsesleder: Lotte Fock - E-mail: ltf@ucnact2learn.dk - Tlf: 72 69 04 41. Eller kursussekretær Judy Jacobsen - Email: juj@ucnact2learn.dk - Tlf: 72 69 04 06

Start
07.09.2020

Slut
19.11.2020

Tilmeldingsfrist
08.06.2020

Tidspunkt
Modul 1: 7.9 - 11.9
Modul 2: 19.10 - 23.10
Modul 3: 17.11 - 18.11
Eksamen 19.11

Start
14.09.2020

Slut
16.12.2020

Tilmeldingsfrist
24.06.2020

Tidspunkt
Modul 1: 14.9 - 18.9
Modul 2: 26.10 - 30.10
Modul 3: 14.12 - 15.12
Eksamen: 16.12

Start
02.11.2020

Slut
28.01.2021

Tilmeldingsfrist
17.08.2020

Tidspunkt
Modul 1: 2.11 - 6.11
Modul 2: 7.12 - 11.12
Modul 3: 26.1 - 27.1
Eksamen 28.1

Kontakt

Judy Hagerup Jacobsen
Studiesekretær

72 69 04 06
juj@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik

Lotte Fock
Udviklings-/ Uddannelseskonsulent

72 69 04 41
ltf@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik