Få nye værktøjer til at arbejde med projektledelse

Hos UCN act2learn kan du videreuddanne dig inden for projektledelse. Vores forløb kan lede dig frem mod formelle certificeringer i bl.a. IPMA, Prince2 og Scrum. 

Hvorfor videreuddanne sig inden for projektledelse?

Projektledelse er en disciplin, som går på tværs af brancher. Effektiv projektledelse er afgørende for et projekts succes, og projektledelse er i stigende grad en strategisk disciplin, som kræver både styringsmæssige og menneskelige indsigter.

Som projektleder har du derfor brug for værktøjer inden for både projektstyring og teamledelse. I løbet af din videreuddannelse inden for projektledelse kommer du omkring emner som afrapportering, risikostyring, gruppedynamik, faglig ledelse og konflikthåndtering.

Uddannelsesforløb

Projektledelse

Du kan vælge at følge kortere uddannelsesforløb inden for projektledelse. Disse forløb giver dig redskaber til at arbejde med projektledelse i dit daglige arbejde.

Forløbene er kompetencegivende og giver dig ECTS efter bestået eksamen.

Du kan vælge mellem følgende forløb

Projektledelse på akademiniveau

Projektledelse på diplomniveau

 • Projektledelse (en del af diplomuddannelsen i offentlig administration)
 • Projektledelse (en del af diplomuddannelsen i ledelse)
 • act2learn Projektlederuddannelsen
IPMA-certificering

IPMA er en formel certificering inden for projektledelse. Hos UCN act2learn kan du blive forberedt til eksamen på niveau D og C. Du kan blive IPMA-certificeret på både akademi- og diplomniveau.

IPMA-certificering på akademiniveau

For at opnå en IMPA-certificering skal du igennem tre trin

 1. Du skal følge og bestå et af følgende moduler
 2. Du skal følge og bestå et 3-dages IPMA-forberedelseskursus
 3. Du skal deltage i og bestå en IPMA-certificering 

Hvis du allerede har fulgt og bestået dele af forløbet, så kan du få merit for den del.


IPMA-certificering på diplomniveau

For at opnå en IMPA-certificering skal du igennem tre trin

 1. Du skal følge og bestå et af følgende moduler
 2. Du skal følge og bestå et 3-dages IPMA-forberedelseskursus
 3. Du skal deltage i og bestå en IPMA-certificering 

Har du allerede fulgt og bestået dele af forløbet, så kan du få merit for den del.

Prince2®

PRINCE2® er en internationalt anerkendt projektledelsesmodel, der kan bruges i alle typer af projekter på tværs af brancher. Hos UCN act2learn kan du uddanne til Foundation og Practitioner-niveau. 

Prince2®-certificering på akademiniveau

For at opnå en Prince2-certificering skal du igennem tre trin:

 1. Du skal følge og bestå et af følgende moduler
 2. Du skal følge og bestå et 3-dages Prince2-forberedelseskursus 
 3. Du skal deltage i og bestå en Prince2-certificering 

Har du allerede fulgt og bestået dele af forløbet, så kan du få merit for den del.

Prince2®-certificering på diplomniveau

For at opnå en Prince2-certificering skal du igennem tre trin

 1. Du skal følge og bestå et af følgende moduler
 2. Du skal følge og bestå et 3-dages Prince2-forberedelseskursus 
 3. Du skal deltage i og bestå en Prince2-certificering 

Har du allerede fulgt og bestået dele af forløbet, så kan du få merit for den del.

Andre muligheder for Prince2®-certificering

Vil du vide mere?

Pia Lindkvist
Studievejleder

72 69 16 67
pili@UCNact2learn.dk

Projektlederuddannelse / Akademi i Ledelse

Projektlederuddannelse / Akademi i Innovation, produkt og produktion

Prince2®

Pia Ovesen
Kursuskoordinator

72 69 16 52
pio@UCNact2learn.dk

Projektlederuddannelse / Diplom i Ledelse

Projektlederuddannelse / Diplom i Offentlig forvaltning og administration

act2learn Projektlederuddannelse

IPMA-certificering