Sorgrådgiveruddannelsen

Sygeplejersker, socialrådgivere, ergo- og fysioterapeuter og lærere, som arbejder med sorg i kommunalt og regionalt regi, kan nu uddanne sig til sorgrådgivere

Professionshøjskolen UCN udbyder i et tæt samarbejde med Det Nationale Sorgcenter sorgrådgiveruddannelsen. Det Nationale Sorgcenter har sammen med Københavns Professionshøjskolen udviklet og sammensat uddannelsen, som giver kompetencer indenfor sorgområdet. 

Sorgrådgivere opnår kompetencer til at:

  • Rådgive og understøtte mennesker i sorg
  • Identificere mennesker, som er i risiko for at udvikle komplicerede sorgreaktioner
  • Henvise mennesker, der har udviklet en kompliceret sorgreaktion til rette tilbud
  • Bidrage til hvordan den efterladtes netværk aktiveres og støttes
  • Sikre og understøtte videnspredning til fagprofessionelle på sorgområdet

Centralt i forløbet er forankring og spredning af viden, færdigheder og kompetencer på arbejdspladsen.

Om komplicerede sorgreaktioner

“Vedvarende sorglidelse” er en diagnose i WHO’s International Classification of Diseases (ICD-11). Vedvarende sorglidelse er en kompliceret sorgreaktion, med en type sorg, hvor savnet, længslen, den psykiske smerte (f.eks. nedtrykthed, angst) og de fysiske reaktioner (f.eks. søvnbesvær, lav energi, spiseforstyrelser) ikke aftager, men i stedet udvikler sig til en egentlig lidelse. Det sker for hver tiende voksne og ældre, som mister en, de elsker.

Problemet er, at disse mennesker ofte bliver fejlbehandlet med antidepressiv medicin eller ikke får den hjælp, de har behov for, fordi de fagprofessionelle ikke ved, hvordan det skal håndteres. Mennesker, der rammes af en kompliceret sorgreaktion, har brug for at blive mødt af fagpersoner med de rette kompetencer, så deres og familiens liv ikke hæmmes af sorgen.

Komplicerede sorgreaktioner er betegnelsen for et overordnet begreb, der favner forskellige typer af komplicerede sorgreaktioner, som for eksempel vedvarende sorglidelse, tabs-udløst depression og tabs-udløste fysiske lidelser.  Se nedenstående figur, udarbejdet af Det Nationale Sorgcenter, som viser sammenhængen mellem det overordnede begreb og de mere specifikke typer af reaktioner, som fagprofessionelle skal forholde sig til.

Sorgspecifik lidelse

  • Vedvarende sorglidelse

Psykiske lidelser

  • Tabs-relateret depression, PTSD, angst

Somatiske lidelser

  • Sygdom, tidlig død

Her kan du læse mere om sorg og komplicerede sorgreaktioner.

 
MODULER
Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

Kontakt

Judy Hagerup Jacobsen
Studiesekretær

72 69 04 06
juj@ucnact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD

Birgitte Tørring
Udviklingskonsulent

72 69 04 40
bit@ucnact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD