Sorgrådgiveruddannelse

Sorgrådgiveruddannelsens formål er at uddanne sygeplejersker og andre velfærdsprofessionelle, som arbejder med sorg i kommunalt og regionalt regi til sorgrådgivere med henblik på at forebygge og håndtere kompliceret sorg

Uddannelsen er målrettet sygeplejersker, socialrådgivere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre og andre velfærdsprofessionelle, som i det daglige arbejder med mennesker i sorg.

Den uddannede sorgrådgiver opnår kompetencer, viden og færdigheder inden for:

  • Rådgivning og samtaleteknikker med henblik på at vejlede sorgramte og pårørende
  • Teoretiske tilgange til sorgreaktioner og kompliceret sorg
  • At skelne mellem sorg og kompliceret sorg samt henvisning af mennesker, der er i risiko for at udvikle kompliceret sorg
  • Udviklingspsykologi og psykologiske interventionsmetoder til at forebygge og behandle kompliceret sorg
  • Formidling af fagligt stof til velfærdsprofessionelle på sorgområdet, hvilket kan styrke dialogen og nedbryde tabuer
  • Vidensspredning samt undervisning.

Uddannelsen er baseret på deltagernes praksiserfaringer. Der arbejdes med supervision i hele forløbet, og deltagerne får mulighed for at udvikle viden, færdigheder og kompetencer i samspil mellem udviklings-, forsknings- og praksisviden.

Der er fokus på, at undervisning og forankring af læring sker i samarbejde med arbejdspladsen

Uddannelsen svarer til 15 ECTS-point

Uddannelsen gennemføres over en periode på 6 – 9 måneder. Undervisningen tilrettelægges med 5 teorimoduler. Hvert model består af 3 undervisningsdage på Professionshøjskolen UCN og en uddannelsesdag på egen arbejdsplads, hvor deltagerne arbejder med en forbedringsopgave. Uddannelsen er samlet 15 kursusdage og 5 uddannelsesdage i egen praksis. Læringen dokumenteres løbende i en arbejdsportfolio, som fungerer som selvstændig dokumentation af den faglige og personlige udvikling. Uddannelsen afsluttes med en eksamen, der tager afsæt i en præsentationsportfolio. Der må desuden påregnes tid til forberedelse og bearbejdning af undervisning.

Forbedringsmodellen

Forbedring af kvalitet forudsætter ændring af processer. Processer skal ændres så de stabilt og ensartet producerer den kvalitet, man ønsker sig. På uddannelsen anvendes forbedringsmodellen (også kaldet PDSA-modellen).

Forbedringsmodellen er en effektiv og enkel metode til forbedring af processer i en kompleks arbejdssituation.

Forskellige undervisningsformer fremmer læringen

Tilrettelæggelsen af uddannelsen og de anvendte pædagogiske og didaktiske metoder understøtter uddannelsens læringsmål. Der benyttes forskellige undervisnings- og arbejdsformer, hvor fokus er på aktiv inddragelse af deltagernes erfaring og kompetencer.

Opsummering

Pris
kr. 19.000,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
5 moduler af 3 dages varighed som afvikles over en periode på 8 måneder

Optagelseskrav
Minimum 2 års erfaring fra ansættelsen inden for et eller flere relevante områder.

Start
05.02.2019

Slut
20.06.2019

Tilmeldingsfrist
18.12.2018

Tidspunkt
Modul 1: 5.2-7.2
Modul 2: 19.3-21.3
Modul 3: 23.4-25.4
Modul 4: 21.5-23.5
Modul 5: 18.6-20.6

Kontakt

Birgitte Tørring
Udviklingskonsulent

72 69 04 40
bit@ucnact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD

Judy Hagerup Jacobsen
Studiesekretær

72 69 04 06
juj@ucnact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD