Uddannelsesforløb i supervision

UCN act2learn udbyder nu et supervisionsuddannelsesforløb til dig, som ønsker en teoretisk og praksisrettet uddannelse i supervision og vejledning

Gennem uddannelsesforløbet får du

  • opdateret vejlednings- og supervisionsteori med forskellige tilgange, som sætter dig i stand til at finde din egen supervisions- og vejledningsstil
  • kontinuerlig træning på holdet, hvor du får den teoretiske viden sat i spil i praksis og opnår færdigheder i supervision og vejledning
  • refleksionsøvelser i relation til hver undervisning, som giver dig basis for at relatere den teoretiske undervisning og øvelserne til din praksishverdag

Det er en grundforståelse i uddannelsesforløbet, at vejledning og supervision er læreprocesser, der har til hensigt, at et andet menneske får nye perspektiver og handlemuligheder i relation til udvalgte udfordringer i sit liv.

Vejledning og supervision er mao. intervention i et andet menneskes/en gruppes liv og udfordringer. Vi lægger derfor vægt på, at du i uddannelsesforløbet bliver i stand til at planlægge, gennemføre og evaluere vejledning og supervision med fokus på individet i konteksten.

Vi arbejder med forskellige videnskabsteoretiske tilgange til vejledning og sætter i spil, hvordan det får betydning for samtalen, hvilken tilgang man som vejleder og supervisor har.

Du lærer, hvordan din positionering som vejleder og supervisor er afgørende for samtalens forløb - - og hvordan magt og etik udspiller sig i det forhold, hvor du som ”hjælper” skal medvirke til at skabe nye perspektiver hos fokuspersonen.

Temaer
Nogle af de temaer, vi beskæftiger os med er det anerkendende perspektiv, lytning som afsæt for den individuelle samtale, det verbale og nonverbale udtryk, formulering af spørgsmål som basis for refleksion, perspektivskifte i samtalen, positionering og kontekst som udgangspunkt for at forholde sig til magt og etik, feedback og konflikthåndtering.

Målgrupper for supervision og vejledning
Vi forholder os til forskellige vejledningsmetoder og -processer og relaterer dem til både den individuelle samtale og samtaler i grupper og vi relaterer til samfundsudvikling og tendenser i den supervisionsfaglige udvikling.

Videre muligheder
Forløbet giver mulighed for at søge om optagelse og gå til prøve på de pædagogiske diplommoduler Vejledningsteori og forandringsprocesser (10 ECTS og intern bedømmelse) og Vejledningsmetoder og –processer (10 ECTS og ekstern bedømmelse).

Her udarbejder du en eksamensopgave for hvert modul. Opgaven skal opfylde de krav, der stilles i studieordningen for den pædagogiske diplomuddannelse. Opgaverne vurderes efter 7-trins skalaen.

Hvis dette har interesse skal du tilkøbe en vejlednings- og eksamenspakke, som koster kr. 3.500,00 pr. modul.

Særligt tilrettelagt forløb
Uddannelsesforløbet kan også tilrettelægges og gennemføres som specialtilbud til din arbejdsplads, institution eller kommune. Dette giver en fælles viden og læring, som er givende for både arbejdspladsens faglige udvikling og det kollegiale fællesskab, ligesom det giver mulighed for tilrettelæggelse, der passer ind i arbejdspladsens lokale forhold.

Denne tilrettelæggelse kan også afsluttes med optagelse og prøve på diplomniveau.

Moduler1 moduler
09.01.2020
 
Aalborg SØ
UCN act2learn
Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

Kontakt

Berit Ryhammer
Udviklingskonsulent

72 69 03 31
ber@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring