Supervisionsuddannelse

UCNact2learn udbyder et supervisionsuddannelsesforløb til dig, som ønsker en teoretisk og praksisrettet uddannelse i supervision og vejledning

Uddannelsesforløbet er for dig, der ønsker at blive klædt på til at supervisere, vejlede og coache i dit job. Det kan være, du er leder, konsulent eller udviklingsmedarbejder i en organisation, hvor den faglige indsats består i at bruge sig selv, sin verbale kommunikation og sit kropssprog i relation til målgruppen.

Måske er du ansat på et bosted, en daginstitution, en hospitalsafdeling, en skole eller et andet sted, hvor jeres målgruppe netop har brug for den professionelle vejledning og supervision. Supervision og vejledning kan foregå i relation til den målgruppe, der er i spil på arbejdspladsen, såvel som kollegialt. Gennem supervision kan I arbejde målrettet med den faglige udvikling og forebygge stress og udbrændthed.

Uddannelsesforløbet er en aktiv udviklingsproces, hvor vekselvirkningen mellem teori, øvelser og refleksion giver dig dybtgående læring. Vi arbejder i UCN act2learn ud fra den læringsfilosofi, at du som deltager lærer bedst, når du er aktiv i din egen læring. Vi arbejder derfor i øvelserne med jeres/holdets cases fra egen praksis.

Uddannelsesforløbet har til formål at kvalificere dig til at;

  • Anvende supervisions- og vejledningsmetodiske færdigheder alt efter formål, målgruppe, opgave og situation
  • Vælge mellem forskellige relevante supervisions- og vejledingsteorier, - metoder og – processer og udvikle din egen vejlederstil
  • Facilitere et anerkendende og samtidig udviklende læringsmiljø
  • Reflektere over og håndtere de udfordringer, som er til stede i forskellige positioneringer, etik og magt relationer i samarbejdet med din professionelle målgruppe og kollegaer
  • Supervisere både enkeltpersoner og grupper
  • Kunne medvirke til at udvikle arbejdsmiljøet på arbejdspladsen

Dit udbytte

Gennem uddannelsesforløbet arbejder vi med forskellige metoder og teknikker, og du får herigennem dyb indsigt i forskellige tilgange til supervision og vejledning.

Gennem hele forløbet er indlagt træning af supervisions- og vejledningskompetencer, så du ved uddannelsesforløbets afslutning står rustet til selv at varetage supervisions- og vejledingsforløb, og har baggrundsviden til at udvikle sin egen supervisorstil.

Uddannelsesforløbet er på diplomniveau og omfatter modulerne 'Vejledningsmetoder og processer' og 'Vejledningsteori og forandringsprocesser', der i alt  efter gennemført prøve giver 20 ECTS.

Udvikling af dig og din arbejdsplads

Der er mulighed for som arbejdsplads samlet at tilmelde sig supervisionsuddannelsen. Forskning viser, at jo flere, der uddanner sig sammen fra samme arbejdsplads jo større læring for organisationen. Det er derfor en mulighed som arbejdsplads at tilrettelægge et supervisionsuddannelsesforløb for hele eller dele arbejdspladsen. I så fald skræddersyr vi uddannelsesforløbet til jeres behov, hor varighed og omfang aftales i overensstemmelse med præcis jeres ønsker.

”Jeg har taget en supervisionsuddannelse tidligere men ikke på dette niveau. Vi er blevet præsenteret for mange forskellige metoder og teorier, og jeg er blevet bevidst om hvordan jeg kan bruge det i praksis. Jeg har fået øjnene op for nye tilgange, og oplever at jeg bedre kan hjælpe dem jeg superviserer”Rasmus Leicht Madsen, familieplejekonsulnet”Supervision er et håndværk, og det er svært at udføre et håndværk uden at være uddannet til det. For mit vedkommende kan man tale om før/efter min uddannelse. Min supervision har fået mere kvalitet, og jeg tager et helt andet ansvar i forbindelse med supervisionen end tidligere. Jeg ved, at mine plejefamilier har kunnet mærke forskel på den supervision, jeg giver”Maria Toft-Pedersen familieplejekonsulent

Opsummering

Pris
kr. 23.200,00 momsfri

Pris pr. deltager inklusiv fuld forplejning ved minimum 12 deltagere.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
14 uv.dage kl. 08.30-14.30 + 2 træningsseancer kl. 16.00-19.30.
Ved tilkøb af prøve på diplomniveau: 3 gange med vejl. + mundtl. prøve pr. diplommodul.

Point
20 ECTS

Optagelseskrav
Min. 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en akademiuddannelse. Relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en akademiuddannelse eller en relevant videreuddannelse voksenuddannelse (VVU). Vi kan desuden optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Vi kan desuden optage ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering har realkompetencer, der svarer til adgangsbetingelserne.

Start
09.01.2020

Slut
02.12.2019

Tilmeldingsfrist
16.12.2019

Tidspunkt
9.1 + 10.1 + 29.1 + 24.2 + 10.3 + 11.3 + 15.4 + 16.4 + 18.5 + 19.5 + 18.6 + 1.9 + 7.10 + 8.10
Modulprøve 29.9 + 2.12

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring