Uddannelsesforløb i supervision

UCN act2learn udbyder et supervisionsuddannelsesforløb til dig, som ønsker en teoretisk og praksisrettet uddannelse i supervision og vejledning

Gennem uddannelsesforløbet får du

  • opdateret vejlednings- og supervisionsteori med forskellige tilgange, som sætter dig i stand til at finde din egen supervisions- og vejledningsstil
  • kontinuerlig træning på holdet, hvor du får den teoretiske viden sat i spil i praksis og opnår færdigheder i supervision og vejledning
  • refleksionsøvelser i relation til hver undervisning, som giver dig basis for at relatere den teoretiske undervisning og øvelserne til din praksishverdag

Vi lægger derfor vægt på, at du i uddannelsesforløbet bliver i stand til at planlægge, gennemføre og evaluere vejledning og supervision med fokus på individet i konteksten.

Vi arbejder med forskellige videnskabsteoretiske tilgange til vejledning og sætter i spil, hvordan det får betydning for samtalen, hvilken tilgang man som vejleder og supervisor har.

Du lærer, hvordan din positionering som vejleder og supervisor er afgørende for samtalens forløb - og hvordan magt og etik udspiller sig i det forhold, hvor du som ”hjælper” skal medvirke til at skabe nye perspektiver hos fokuspersonen.

Kompetencegivende uddannelsesforløb

Forløbet er sammensat af de to diplommoduler Vejledningsteori og Forandringsprocesser og Vejledningsmetoder og -processer. Uddannelsesforløbet giver efter gennemførte prøver 20 ECTS.

Temaer
Nogle af de temaer, vi beskæftiger os med er det anerkendende perspektiv, lytning som afsæt for den individuelle samtale, det verbale og nonverbale udtryk, formulering af spørgsmål som basis for refleksion, perspektivskifte i samtalen, positionering og kontekst som udgangspunkt for at forholde sig til magt og etik, feedback og konflikthåndtering.

Særligt tilrettelagt forløb

Uddannelsesforløbet kan også tilrettelægges og gennemføres som specialtilbud til din arbejdsplads, institution eller kommune. Dette giver en fælles viden og læring, som er givende for både arbejdspladsens faglige udvikling og det kollegiale fællesskab, ligesom det giver mulighed for tilrettelæggelse, der passer ind i arbejdspladsens lokale forhold.

Hvad siger de studerende?

”Jeg har taget en supervisionsuddannelse tidligere men ikke på dette niveau. Vi er blevet præsenteret for mange forskellige metoder og teorier, og jeg er blevet bevidst om hvordan jeg kan bruge det i praksis. Jeg har fået øjnene op for nye tilgange, og oplever at jeg bedre kan hjælpe dem jeg superviserer”Rasmus Leicht Madsen, familieplejekonsulnet”Supervision er et håndværk, og det er svært at udføre et håndværk uden at være uddannet til det. For mit vedkommende kan man tale om før/efter min uddannelse. Min supervision har fået mere kvalitet, og jeg tager et helt andet ansvar i forbindelse med supervisionen end tidligere. Jeg ved, at mine plejefamilier har kunnet mærke forskel på den supervision, jeg giver”Maria Toft-Pedersen familieplejekonsulent

Dette forløb kan rekvireres ved forespørgsel

Kontakt Chalotte Møller Larsen, partnerskabskonsulent UCN act2learn.

Moduler0 moduler
Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

Kontakt

Chalotte Møller Larsen
Partnerskabskonsulent

72 69 17 43
cal@UCNact2learn.dk

Salg og Udvikling