Supervisionsuddannelsesforløb

UCN act2learn udbyder et supervisionsuddannelsesforløb til dig, som ønsker en teoretisk og praksisrettet uddannelse i supervision og vejledning

Uddannelsesforløbet er for dig, der ønsker at blive klædt på til at supervisere, vejlede og coache i dit job. Det kan være, du er leder, konsulent eller udviklingsmedarbejder i en organisation, hvor den faglige indsats består i at bruge sig selv, sin verbale kommunikation og sit kropssprog i relation til målgruppen.

Måske er du ansat på et bosted, en daginstitution, en hospitalsafdeling, en skole eller et andet sted, hvor jeres målgruppe netop har brug for den professionelle vejledning og supervision. Supervision og vejledning kan foregå i relation til den målgruppe, der er i spil på arbejdspladsen, såvel som kollegialt. Gennem supervision kan I arbejde målrettet med den faglige udvikling og forebygge stress og udbrændthed.

Uddannelsesforløbet er en aktiv udviklingsproces, hvor vekselvirkningen mellem teori, øvelser og refleksion giver dig dybtgående læring. Vi arbejder i UCN act2learn ud fra den læringsfilosofi, at du som deltager lærer bedst, når du er aktiv i din egen læring. Vi arbejder derfor i øvelserne med jeres/holdets cases fra egen praksis.

Uddannelsesforløbet har til formål at kvalificere dig til at;

  • Anvende supervisions- og vejledningsmetodiske færdigheder alt efter formål, målgruppe, opgave og situation
  • Vælge mellem forskellige relevante supervisions- og vejledingsteorier, - metoder og – processer og udvikle din egen vejlederstil
  • Facilitere et anerkendende og samtidig udviklende læringsmiljø
  • Reflektere over og håndtere de udfordringer, som er til stede i forskellige positioneringer, etik og magt relationer i samarbejdet med din professionelle målgruppe og kollegaer
  • Supervisere både enkeltpersoner og grupper
  • Kunne medvirke til at udvikle arbejdsmiljøet på arbejdspladsen

Dit udbytte

Gennem uddannelsesforløbet arbejder vi med forskellige metoder og teknikker, og du får herigennem dyb indsigt i forskellige tilgange til supervision og vejledning.

Gennem hele forløbet er indlagt træning af supervisions- og vejledningskompetencer, så du ved uddannelsesforløbets afslutning står rustet til selv at varetage supervisions- og vejledingsforløb, og har baggrundsviden til at udvikle sin egen supervisorstil.

Uddannelsesforløbet er på diplomniveau og omfatter modulerne 'Vejledningsmetoder og processer' og 'Vejledningsteori og forandringsprocesser', der i alt  efter gennemført prøve giver 20 ECTS.

Udvikling af dig og din arbejdsplads

Der er mulighed for som arbejdsplads samlet at tilmelde sig supervisionsuddannelsen. Forskning viser, at jo flere, der uddanner sig sammen fra samme arbejdsplads jo større læring for organisationen. Det er derfor en mulighed som arbejdsplads at tilrettelægge et supervisionsuddannelsesforløb for hele eller dele arbejdspladsen. I så fald skræddersyr vi uddannelsesforløbet til jeres behov, hor varighed og omfang aftales i overensstemmelse med præcis jeres ønsker.

Opsummering

Pris
kr. 23.200,00 momsfri

Pris pr. deltager ved minimum 12 deltagere.
Tilkøb af prøver på diplomniveau kr. 4.000,00 - momsfri.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
Ialt 14 uv.dage kl. 08.30-14.30 + 4 træningsseancer kl. 16.00-19.00.
Ved tilkøb af prøve på diplomniveau: 3 gange med vejl. + mundtl. prøve pr. diplommodul på flg. datoer: Prøver 12.5 + 16.12. Vejledning 16.11 + 25.11 + 2.12 + 14.4 + 22.4 + 30.4

Point
20 ECTS

Optagelseskrav
Min. 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en akademiuddannelse. Relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en akademiuddannelse eller en relevant videreuddannelse voksenuddannelse (VVU). Vi kan desuden optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Vi kan desuden optage ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering har realkompetencer, der svarer til adgangsbetingelserne.

Start
03.09.2020

Slut
12.05.2021

Tilmeldingsfrist
01.06.2020

Tidspunkt
3.9 + 4.9 + 16.9 + 1.10 + 19.10 + 28.10 + 5.11 + 13.1 + 14.1 + 28.1 + 8.2 + 3.3 + 22.3 + 5.4
Træningsseancer 7.10 + 2.11 + 22.2 + 12.4
Ved tilkøb af prøve kan datoer ses under omfang

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring