Supervisionsuddannelse

UCN act2learn udbyder nu et supervisionsuddannelsesforløb til dig, som ønsker en teoretisk og praksisrettet uddannelse i supervision og vejledning

Gennem uddannelsesforløbet får du

  • opdateret vejlednings- og supervisionsteori med forskellige tilgange, som sætter dig i stand til at finde din egen supervisions- og vejledningsstil
  • kontinuerlig træning på holdet, hvor du får den teoretiske viden sat i spil i praksis og opnår færdigheder i supervision og vejledning
  • refleksionsøvelser i relation til hver undervisning, som giver dig basis for at relatere den teoretiske undervisning og øvelserne til din praksishverdag

Opsummering

Pris
kr. 23.200,00 momsfri

Pris pr. deltager inklusiv fuld forplejning ved minimum 12 deltagere.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
14 undervisningsgande kl. 08.30-14.30 + 3 øvedage kl. 15.30-19.30.

Start
06.02.2018

Slut
13.11.2017

Tilmeldingsfrist
01.12.2017

Tidspunkt
6.2 + 7.2 + 2.4 + 3.4 + 7.5 + 8.5 + 6.6 + 7.6 + 3.9 + 4.9 + 10.10 + 11.10 + 12.11 + 13.11

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING