Voksenunderviseruddannelsen med specialpædagogik

Et fleksibelt undervisningstilbud i voksenpædagogik med særligt henblik på undervisning af unge og voksne med særlige behov

Uddannelsen henvender sig til personer, der underviser eller arbejder med unge og voksne med særlige behov, og som tillige ønsker en indsigt i moderne specialpædagogik og dens muligheder. En specialpædagogik der ser undervisning og læring i et helhedsperspektiv og sætter fokus på læring, læringsmiljøer, kommunikation og relationer.

Uddannelsen tilrettelægges således, at der i vid udstrækning arbejdes eksemplarisk og case- og projektorienteret med udgangspunkt i de studerendes egen praksis.

Den er opbygget i moduler og søges tilrettelagt så fleksibelt, at det er muligt for den enkelte studerende at tage uddannelsen i sit eget tempo og i forhold til de aktuelle studiemuligheder. Forløbet vil således være erhvervsrettet og erfarings- og casebaseret og vil inddrage og trække på ny viden og forskning indenfor specialpædagogikken

Studieordning

Hvis du vil vide mere om uddannelsens ramme, kan du læse i Studieordning for Voksenunderviseruddannelsen med specialpædagogik (PDF), tillæg til studieordningen - Neuropædagogik (PDF) eller tillæg til studieordningen - Neuropsykologi (PDF).

 
Moduler
Er du lærer, pædagog, sygeplejerske, social- og sundhedsarbejder, eller har du anden faglig uddannelse og arbejder inden...
09.09.2019
 
 
Neuropædagogisk Kompetencecenter
Modulet giver dig viden og konkrete handlemåder, der gør dig i stand til at løfte denne opgave på baggrund af viden om neuropsykologi...
09.09.2019
 
 
Neuropædagogisk Kompetencecenter
Gennem iagttagelser og analyse kortlægges borgerens stærke og svage sider på områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse,...
19.08.2019
 
 
Neuropædagogisk Kompetencecenter
Gennem iagttagelser og analyse kortlægges borgerens stærke og svage sider på områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse,...
27.01.2020
 
 
Neuropædagogisk Kompetencecenter
Er du lærer, pædagog, sygeplejerske, social- og sundhedsarbejder, eller har du anden faglig uddannelse og arbejder inden...
09.09.2019
 
 
Neuropædagogisk Kompetencecenter
Modulet giver dig viden og konkrete handlemåder, der gør dig i stand til at løfte denne opgave på baggrund af viden om neuropsykologi...
09.09.2019
 
 
Neuropædagogisk Kompetencecenter
Gennem iagttagelser og analyse kortlægges borgerens stærke og svage sider på områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse,...
27.01.2020
 
 
Neuropædagogisk Kompetencecenter
Er du lærer, pædagog, sygeplejerske, social- og sundhedsarbejder, eller har du anden faglig uddannelse og arbejder inden...
02.09.2019
 
 
Neuropædagogisk Kompetencecenter
Modulet giver dig viden og konkrete handlemåder, der gør dig i stand til at løfte denne opgave på baggrund af viden om neuropsykologi...
02.09.2019
 
 
Neuropædagogisk Kompetencecenter
Gennem iagttagelser og analyse kortlægges borgerens stærke og svage sider på områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse,...
20.01.2020
 
 
Neuropædagogisk Kompetencecenter
Gennem iagttagelser og analyse kortlægges borgerens stærke og svage sider på områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse,...
12.08.2019
 
 
Neuropædagogisk Kompetencecenter
Er du lærer, pædagog, sygeplejerske, social- og sundhedsarbejder, eller har du anden faglig uddannelse og arbejder inden...
04.02.2019
 
 
Neuropædagogisk Kompetencecenter
Er du lærer, pædagog, sygeplejerske, social- og sundhedsarbejder, eller har du anden faglig uddannelse og arbejder inden...
02.09.2019
 
 
Neuropædagogisk Kompetencecenter
Modulet giver dig viden og konkrete handlemåder, der gør dig i stand til at løfte denne opgave på baggrund af viden om neuropsykologi...
02.09.2019
 
 
Neuropædagogisk Kompetencecenter
Gennem iagttagelser og analyse kortlægges borgerens stærke og svage sider på områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse,...
12.08.2019
 
 
Neuropædagogisk Kompetencecenter
Gennem iagttagelser og analyse kortlægges borgerens stærke og svage sider på områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse,...
20.01.2020
 
 
Neuropædagogisk Kompetencecenter
Er du lærer, pædagog, sygeplejerske, social- og sundhedsarbejder, eller har du anden faglig uddannelse og arbejder inden...
02.09.2019
 
 
Neuropædagogisk Kompetencecenter
Modulet giver dig viden og konkrete handlemåder, der gør dig i stand til at løfte denne opgave på baggrund af viden om neuropsykologi...
02.09.2019
 
 
Neuropædagogisk Kompetencecenter
Gennem iagttagelser og analyse kortlægges borgerens stærke og svage sider på områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse,...
12.08.2019
 
 
Neuropædagogisk Kompetencecenter
Gennem iagttagelser og analyse kortlægges borgerens stærke og svage sider på områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse,...
20.01.2020
 
 
Neuropædagogisk Kompetencecenter
Fokus er igangsættelse af lærings- og forandringsprocesser med udgangspunkt i et neuropædagogisk perspektiv.
01.01.0001
 
 
Neuropædagogisk Kompetencecenter
Få viden om og kompetencer til at omsætte nyere læringsforskning til pædagogiske strategier i praksisfeltet, med udgangspunkt i neuropsykologi...
01.01.0001
 
 
Neuropædagogisk Kompetencecenter
Der sættes særligt fokus på, hvordan samspillet mellem barnet og den professionelle i en fortløbende proces påvirker hjernen...
01.01.0001
 
 
Neuropædagogisk Kompetencecenter
Bliv skarp på hvordan du omsætter viden om psykiatrisk forskning til pædagogiske strategier i dit daglige arbejde..
01.01.0001
Neuropsykologi og neuropædagogik
 
Neuropædagogisk Kompetencecenter
Der sættes fokus på udvikling, læring, mestring, kommunikation og relationer med udgangspunkt i den enkeltes daglige praksis, endvidere...
01.01.0001
 
 
Neuropædagogisk Kompetencecenter
Fokus på udvikling af kompetencer set i forhold til det specialpædagogiske arbejde med udsatte borgere i et neuropædagogisk...
01.01.0001
 
 
Neuropædagogisk Kompetencecenter
Vil du uddanne dig til supervisor med fokus på neuropædagogik og arbejde med supervision og implementering i den pædagogiske...
23.09.2019
 
 
Neuropædagogisk Kompetencecenter
Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

Kontakt

Kirsten Larsen
Studiesekretær og vejleder

72 69 62 17
kal@ucn.dk

NEUROPÆDAGOGISK KOMPETENCECENTER