Coaching vejledning og rådgivning

Fokus er igangsættelse af lærings- og forandringsprocesser med udgangspunkt i et neuropædagogisk perspektiv

Coaching, vejledning og rådgivning er et kompetencegivende valgfag (10 ECTS point) inden for voksenunderviseruddannelsen med specialpædagogik..

I et anerkendende perspektiv arbejder vi med moderne implementerings- og kommunikationsteknik og dens muligheder. Du kommer til at arbejde med coaching, vejledning og rådgivning set i et neuropædagogisk perspektiv, og der sættes fokus på læring, læringsmiljøer, kommunikation og relationer

Dit udbytte

  • Viden om og færdigheder i vejledning og coaching
  • Evnen til at foretage kritisk vurdering og sparring
  • Kendskab til anerkendende tilgang (Appreciative Inquiry) og tværfagligt samarbejde
  • Kompetencer i konflikthåndtering og -løsning med henblik på at styrke det psykiske arbejdsmiljø

Modulets indhold

  • Vejledningsteori og -metoder
  • Coaching som særlig samtaleform
  • Konflikthåndtering og -løsning
  • Det gode arbejdsliv og stresshåndtering
  • Tværfagligt arbejde og netværksarbejde
  • Kendskab til betydningen af anerkendende tilgang (Appreciative Inquiry) 

Forløbets opbygning

Uddannelsen består af 2 ugers undervisning med i alt 50 lektioner. Mellem de to undervisningsuger er der indlagt en obligatorisk, skriftlig opgave, der afslutningsvis skal fremlægges og godkendes af underviserne på uddannelsen..

Uddannelsen tager udgangspunkt i dine og dine medstuderendes egne erfaringer fra jeres daglige arbejde, og målet er at igangsætte udviklings- og forandringsprocesser. Der arbejdes i studiegrupper, så I kan drage nytte af erfaringsudveksling, idégenerering og videndeling.

Studieordning

Hvis du vil vide mere om uddannelsens ramme, kan du læse i Studieordning for Voksenunderviseruddannelsen med specialpædagogik (PDF),  eller tillæg studieordningen - Coaching, vejledning og rådgivning (PDF).

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Kontakt for pris. Alle undervisere er fra Professionhøjskolen UCN

Omfang
Uddannelsen afvikles over en 2 ugers periode med i alt 50 lektioner.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Der er ingen krav om uddannelsesniveau for at gennemføre modulet, men du skal have erhvervserfaring inden for det pædagogiske eller specialpædagogiske område, så du kan tage udgangspunkt i din daglige praksis i forbindelse med uddannelsen.

Kontakt

Kirsten Larsen
Studiesekretær og vejleder

72 69 62 17
kal@ucn.dk

Neuropædagogisk Kompetencecenter