Coaching vejledning og rådgivning

Fokus er igangsættelse af lærings- og forandringsprocesser med udgangspunkt i et neuropædagogisk perspektiv

Dette kompetencegivende valgmodul (10 ECTS point) er et fleksibelt undervisningstilbud i coaching, vejledning og rådgivning.  Uddannelsen henvender sig til professionelle, der vejleder, rådgiver og arbejder med borgere med særlige behov, deres pårørende, kollegaer og studerende.

I et anerkendende perspektiv arbejdes der med moderne implementerings- og kommunikationsteknik og dens muligheder. Coaching, vejledning og rådgivning ses i et neuropædagogisk perspektiv, og der sættes fokus på læring, læringsmiljøer, kommunikation og relationer

Mål

 • At den studerende får viden og færdigheder i vejledning og coaching
 • At de studerende erhverver sig færdigheder i kritisk vurdering og sparring
 • At den studerende får kendskab til betydningen af Appreciative Inquiry og tværfagligt samarbejde
 • At den studerende får viden om og færdigheder i konflikthåndtering og -løsning med henblik på at styrke det psykiske arbejdsmiljø

Centrale indholdselementer vil være

 • Vejledningsteori og vejledningsmetoder
 • Coaching som særlig samtalemåde
 • Konflikthåndtering og -løsning
 • Det gode arbejdsliv og stresshåndtering
 • Tværfagligt arbejde og netværksarbejde
 • Appreacitive inquery
 • Coaching og neuropædagogik

Varighed

Uddannelsen afvikles over en 2 ugers periode med i alt 50 lektioner. Der vil blive stillet krav om løsning af en opgave, der afslutningsvis skal fremlægges og godkendes af underviserne på uddannelsen. Derfor må den studerende være indstillet på litteraturlæsning og skriftlige arbejder.

Organisering og struktur  

Uddannelsen vil tage udgangspunkt i den enkeltes nuværende eller tidligere praksiserfaringer med henblik på at kunne igangsætte udviklings- og forandringsprocesser. Der arbejdes i studiegrupper for at skabe mulighedsbetingelser for erfaringsudveksling, idégenerering og videndeling.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 momsfri

Kontakt for pris. Alle undervisere er fra Professionhøjskolen UCN

Omfang
Uddannelsen afvikles over en 2 ugers periode med i alt 50 lektioner.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Der er ingen krav om uddannelsesniveau for at gennemføre modulet, men du skal have erhvervserfaring inden for det pædagogiske eller specialpædagogiske område, så du kan tage udgangspunkt i din daglige praksis i forbindelse med uddannelsen.

Kontakt

Kirsten Larsen
Studiesekretær og vejleder

72 69 62 17
kal@ucn.dk

NEUROPÆDAGOGISK KOMPETENCECENTER