Læring, implementering og forandring i specialpædagogisk arbejde

Få viden om og kompetencer til at omsætte nyere læringsforskning til pædagogiske strategier i praksisfeltet, med udgangspunkt i neuropsykologi og neuropædagogik

Dette kompetencegivende suppleringsmodul (10 ECTS point) er et fleksibelt undervisningstilbud i, hvordan implementeringen af moderne læringsteori kan skabe forandring. 

Uddannelsen henvender sig til professionelle, der arbejder med børn, unge og voksne med særlige behov og som ønsker en indsigt i det læringsteoretiske landskab. I et helhedsperspektiv sættes fokus på læring, udvikling, læringsmiljøer, kommunikation og relationer med udgangspunkt i den enkeltes daglige praksis. For at sikre implementeringen af neuropædagogik og samtidig dokumentere og kvalificere det pædagogiske arbejde med mennesker med særlige behov, arbejdes der med SMTTE-modellen, målsætning og evaluering.

  • Mål

  • At den studerende tilegner sig viden om og færdigheder i læringsteorier og -metoder
  • At den studerende får viden om og færdigheder i at skabe rammer og indhold for læring
  • At den studerende opnår viden om og færdigheder i at facilitere forandringsprocesser og implementering af neuropædagogik på arbejdspladsen.
  • At den studerende erhverver sig færdigheder i kritisk vurdering, sparring og dokumentation i forhold til praksis med udgangspunkt i praksisfortællinger og evalueringer

Centrale indholdselementer vil være

  • Det læringsteoretiske landskab med fokus på deltagelse og handlekompetence.
  • Neuropædagogiske og neuropsykologiske perspektiver på læring, herunder metoder, der støtter læringsprocessen, feedback og mentalisering.
  • Pædagogiske og didaktiske overvejelser over og metoder til at skabe rammer for læring og mikro-/makroregulering.
  • Dokumentation og evaluering af lærerprocesser herunder praksisfortællinger
  • Målsætning, implementering og facilitering af forandrings- og læringsprocesser

Varighed

Uddannelsen afvikles over en 8 ugers periode med undervisning i to uger med 25 lektioner pr. uge. Der vil mellem de to undervisningsuger blive stillet krav om løsning af en hjemmeopgave, der afslutningsvis skal godkendes af underviserne på uddannelsen.

Organisering og struktur

Uddannelsen vil tage udgangspunkt i den enkeltes praksis med henblik på at kunne igangsætte udviklings- og forandringsprocesser. Der arbejdes i studiegrupper med henblik på at skabe mulighedsbetingelser for erfaringsudveksling, idégenerering og vidensdeling.

Der skal i selvstudieperioden, mellem de to uddannelsesuger, arbejdes med et konkret udviklingsprojekt, der er forankret i den enkeltes daglige praksis. Derfor må den studerende være indstillet på litteraturlæsning og skriftlige arbejder.

Studieordning

Hvis du vil vide mere om uddannelsens ramme, kan du læse i Studieordning for Voksenunderviseruddannelsen med specialpædagogik (PDF),  eller tillæg studieordning - Læring implementering og forandring (PDF).

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Kontakt for pris. Alle undervisere er fra Professionhøjskolen UCN.

Sted
Professionshøjskolen UCN

Hele landet

Bemærkninger
Udover de åbne udbud tilbyder vi også skræddersyede forløb til institutioner, der ønsker specielt målrettede uddannelsesforløb. Vi tilpasser indhold og sammensætningen af undervisningsdage, så det matcher jeres udfordringer og dagligdag.

Omfang
Uddannelsen afvikles over en 8 ugers periode med undervisning i to uger med 25 lektioner pr. uge

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Der er ingen krav om uddannelsesniveau for at gennemføre modulet, men du skal have erhvervserfaring inden for det pædagogiske eller specialpædagogiske område, så du kan tage udgangspunkt i din daglige praksis i forbindelse med uddannelsen.

Kontakt

Kirsten Larsen
Studiesekretær og vejleder

72 69 62 17
kal@ucn.dk

Neuropædagogisk Kompetencecenter