Neuropædagogik

Gennem iagttagelser og analyse kortlægges borgerens stærke og svage sider på områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, orienteringsevne og social funktion

Med udgangspunkt i neuropædagogikken lærer borgeren at trække på sine stærke sider, mens andre personer skal kompensere for de svage områder ved hjælp af blandt andet ændrede rutiner og strukturer. Det handler om den måde, vi er sammen på, og målet er mestring, udvikling og ikke mindst øget livskvalitet.

Dit udbytte

  • Kompetencer i at omsætte neuropædagogikken til konkrete arbejdsmetoder i dit pædagogiske virke
  • Forståelse for neuropædagogiske perspektiver i forhold til sanseintegration
  • Viden til at vurdere pædagogiske og specialpædagogiske tiltag i forhold til neuropædagogiske og neuropsykologiske perspektiver
  • Viden om diagnosers betydning for læring, herunder vurdering af medicinerings indflydelse

Valgmodulets indhold

  • Hjernens og nervesystemets funktion
  • Sanseintegration
  • Diagnoser som f.eks. ADHD, autisme, psykisk udviklingshæmning etc.
  • Medicin og betydningen for hjernens funktion
  • Lærings-og implementeringsprocesser i et neuropædagogiske perspektiv
  • Dokumentation og evaluering af det neuropædagogiske arbejde

Det anbefales, at den studerende har kendskab til neuropsykologi - eksempelvis gennem valgmodulet Neuropsykologi.

Målgruppe

Valgmodulet i neuropædagogik henvender sig til professionelle, der beskæftiger sig med det pædagogiske og specialpædagogiske område. Det kan være inden for vejledning, undervisning og anden pædagogisk bistand af borgere i alle aldersgrupper. Eksempelvis lærere, pædagoger, sygeplejersker, social- og sundhedsarbejdere og andre med faglig uddannelse og arbejde inden for det pædagogiske felt.

Forløbets opbygning

Valgmodulet består af 2 uger á 5 dage. Mellem de to undervisningsuger er der indlagt en obligatorisk opgave, der tager udgangspunkt i den enkeltes praksis. 

Det er et kompetencegivende forløb under voksenunderviseruddannelsen med specialpædagogik, hvilket betyder, at godkendelse af den afsluttende opgave giver 10 ECTS point pr. valgmodul, svarende til akademiniveau.

Litteraturliste

Download litteraturliste for neuropædagogik (PDF)

Opsummering

Pris
kr. 8.950,00 momsfri

Alle undervisere er fra Professionhøjskolen UCN

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
Valgmodulet består af 2 uger á 5 dage

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Der er ingen krav om uddannelsesniveau for at gennemføre modulet, men du skal have erhvervserfaring inden for det pædagogiske eller specialpædagogiske område, så du kan tage udgangspunkt i din daglige praksis i forbindelse med uddannelsen.

Start
19.08.2019

Slut
11.10.2019

Tilmeldingsfrist
06.08.2019

Tidspunkt
Aalborg 12 - Uge 34 og 41 2019

Start
27.01.2020

Slut
20.03.2020

Tilmeldingsfrist
21.01.2020

Tidspunkt
Aalborg 13 - Uge 5 og 12 2020

Start
17.08.2020

Slut
09.10.2020

Tilmeldingsfrist
10.08.2020

Tidspunkt
Aalborg 14 - Uge 34 og 41 2020

Kontakt

Kirsten Larsen
Studiesekretær og vejleder

72 69 62 17
kal@ucn.dk

Neuropædagogisk Kompetencecenter