Neuropædagogik og ressource- og relationsorienteret pædagogik

Der sættes særligt fokus på, hvordan samspillet mellem barnet og den professionelle i en fortløbende proces påvirker hjernen og relationen

Der introduceres til en neuropædagogisk tænkning i kombination med ressource- og relationsorienteret pædagogik. Både neuropædagogik og ICDP peger på, at relationen er grundstenen i al udvikling, og at børns udvikling, læring og inklusion i fællesskabet er afhængig af kvaliteten af den relation, de har til den voksne.

Læreprocesser i daginstitutioner og skole har således sine rødder i den kontekst, den professionelle er med til at skabe for barnet. Der sættes på kurset særligt fokus på, hvordan samspillet mellem barnet og den professionelle i en fortløbende proces påvirker hjernen og relationen. Ydermere sættes fokus på, hvordan den professionelle kan støtte barnets udvikling ved at forstå og møde barnet ud fra dets ressourcer og de hjernemæssige vilkår det har, og hvordan dette kan fremme børnenes sociale inklusion.

Målgruppe

Henvender sig til professionelle, der arbejder med børn i daginstitution eller skole.

Formål

 • At medvirke til at styrke helhedstænkningen og ressourcesynet i det pædagogiske arbejde.
 • At medvirke til at udvikle sammenhæng og nye vinkler på inklusion i forhold til børn i daginstitutioner og skole.

Indhold 

 • Introduktion til hjernens opbygning og funktion.
 • Introduktion til neuropædagogik og ressource- og relations-orienteret pædagogik.
 • Relationers betydning for hjernens udvikling og for læring og dannelse til inklusion eller eksklusion.
 • Inklusionsbegrebet og mentaliseringsbegrebet i et neuropsykologisk og et neuropædagogisk perspektiv.
 • Stress i relation til menneskers livsvilkår og betydningen for inklusion og eksklusion.
 • Baggrunde for børns problemskabende adfærd.
 • Håndtering af problemskabende adfærd, set i et inkluderende perspektiv.
 • Udarbejdelse og fremlæggelse af hjemmeopgaver med fokus på kobling mellem praksis og teori.
 • Introduktion til implementering af neuropædagogik og ressource- og relations-orienteret pædagogik i et inkluderende perspektiv.

Undervisningsform

Teoretiske oplæg og drøftelser i grupper og i plenum.

Omfang

Undervisningen består af 6 dage á 6 lektioner med 2-3 uger i mellem hver undervisningsblok. I de to mellemperioder vil der ligge opgaver i relation til kursusdeltagerens konkrete arbejdspraksis.

Opsummering

Pris
kr. 5.500,00 ekskl. moms

Alle undervisere er fra Professionhøjskolen UCN.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Bemærkninger
Kan afvikles andre steder i landet. Kan planlægges som lokale kurser på den enkelte arbejdsplads.

Omfang
Kurset består af 6 undervisningsdage á 6 lektioner fordelt som 2+2+2 med 2-3 uger i mellem hver undervisningsblok.
I de to mellemperioder vil der ligge opgaver i relation til kursusdeltagerens konkrete arbejdspraksis.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Der er ingen krav om uddannelsesniveau for at gennemføre modulet, men du skal have erhvervserfaring inden for det pædagogiske eller specialpædagogiske område, så du kan tage udgangspunkt i din daglige praksis i forbindelse med uddannelsen.

Kontakt

Kirsten Larsen
Studiesekretær og vejleder

72 69 62 17
kal@ucn.dk

Neuropædagogisk Kompetencecenter