Neuropsykologi

Modulet giver dig viden og konkrete handlemåder, der gør dig i stand til at løfte denne opgave på baggrund af viden om neuropsykologi

Neuropsykologi er baseret på viden om, hvordan strukturer og processer i hjernen regulerer udvikling, adfærd og tænkning. Det pædagogiske og specialpædagogiske arbejde skal tilpasses til den enkelte borger og dennes ressourcer og udfordringer.

Dit udbytte

  • ny viden om det pædagogiske og specialpædagogiske område i et neuropsykologisk perspektiv - hele tiden med dit erhverv som pejlemærke
  • kompetencer i at planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere dit arbejde, så du kan medvirke til at udvikle pædagogikken i forhold til udvikling af borgerens trivsel og livskompetencer
  • evnen til at vurdere behovet for en tidlig indsats

Valgmodulets indhold

  • Psykologiske teorier til belysning af individuelle udfordringer, funktionsnedsættelser og handicap med fokus på kognition og emotionspsykologi
  • Forholdet mellem kognition, emotion, krop og motivation
  • Individuelle faktorer der har betydning for læring og udvikling med fokus på neuropsykologiens fokusområder; vågenhed, perception, kognition, emotioner, motorik og adfærd.
  • Neuropsykologiske faktorers betydning for personlig og faglig læring og udvikling
  • Stress i relation til menneskers livsvilkår

Målgruppe

Valgmodulet i neuropsykologi henvender sig til professionelle, der beskæftiger sig med det pædagogiske og specialpædagogiske område. Det kan være inden for vejledning, undervisning og anden pædagogisk bistand af borgere i alle aldersgrupper. Eksempelvis lærere, pædagoger, sygeplejersker, social- og sundhedsarbejdere og andre med faglig uddannelse og arbejde inden for det pædagogiske felt.

Forløbets opbygning

Valgmodul består af 2 uger á 5 dage. Mellem de to undervisningsuger er der indlagt en obligatorisk opgave, der tager udgangspunkt i den enkeltes praksis. 

Det er et kompetencegivende forløb under voksenunderviseruddannelsen med specialpædagogik, hvilket betyder, at godkendelse af den afsluttende opgave giver 10 ECTS point pr. valgmodul, svarende til akademiniveau

Download litteraturliste for neuropsykologi (PDF)

Tag et samlet forløb med Neuropsykologi og neuropædagogik 

Fagene Neuropsykologi og Neuropædagogik er to valgmoduler inden for voksenunderviseruddannelsen med specialpædagogik. Forløbet består af to selvstændige valgmoduler, som vi anbefaler, at du tager som ét samlet forløb.

Opsummering

Pris
kr. 10.500,00 momsfri

Alle undervisere er fra Professionhøjskolen UCN

Sted
Odense Kommunes Uddannelsescenter,
Schacksgade 39
5000 Odense C

Omfang
Valgmodulet består af 2 uger á 5 dage

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Der er ingen krav om uddannelsesniveau for at gennemføre modulet, men du skal have erhvervserfaring inden for det pædagogiske eller specialpædagogiske område, så du kan tage udgangspunkt i din daglige praksis i forbindelse med uddannelsen.

Start
12.04.2021

Slut
11.06.2021

Tilmeldingsfrist
05.04.2021

Tidspunkt
Odense - Uge 15, 22 2021

Kontakt

Kirsten Larsen
Studiesekretær og vejleder

72 69 62 17
kal@ucn.dk

Neuropædagogisk Kompetencecenter