Psykiatri i specialpædagogisk arbejde

Relevant for professionelle, der arbejder med borgere med særlige behov, og ønsker fokus på at omsætte psykiatriforskningen til pædagogiske strategier i praksisfeltet

Dette kompetencegivende valgmodul (10 ECTS point) er et fleksibelt undervisningstilbud, der tager udgangspunkt i nyere psykiatrisk forskning og har fokus på neuropsykiatri . Uddannelsen henvender sig til professionelle, der arbejder eller gerne vil arbejde med borgere med særlige behov og som ønsker en indsigt i nyere psykiatrisk forskning herunder neuropsykiatri. 

Mål

 • At den studerende får viden om nyere forskning med fokus på neuropsykiatri, neuropsykologi og neuropædagogik
 • At den studerende får viden om og færdigheder i at skabe et gunstigt læringsmiljø for børn, unge og voksne med psykiatriske forstyrrelser
 • At den studerende får viden om og færdigheder i at igangsætte forandrings- og implementeringsprocesser
 • At den studerende aktivt deltager i vurdering og sparring

Centrale indholdselementer ud fra et neuropsykiatrisk perspektiv

Psykiatrisk, psykologisk og pædagogisk teori og metode i relation til udvalgte diagnoser indenfor ICD-10, f.eks.:

 • Skizofreni (F20)
 • Affektive sindslidelser (F30)
 • Nervøse og stressrelaterede tilstande (F40)
 • Forstyrrelser og forandringer i personlighedsstrukturer og adfærd (F60)
 • Misbrugsrelaterede forstyrrelser og organiske forstyrrelser (F10)
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser opstået i barndom eller adolescens (F90)
 • Didaktiske overvejelser i relation til etablering af et gunstigt læringsmiljø for børn, unge og voksne med psykiatriske forstyrrelser

Varighed

Uddannelsen afvikles over en 2 ugers periode med i alt 50 lektioner.

Der vil blive stillet krav om løsning af en opgave, der afslutningsvis skal fremlægges og godkendes af underviserne på uddannelsen. Derfor må den studerende være indstillet på litteraturlæsning og skriftlige arbejder.

Organisering og struktur

Uddannelsen vil tage udgangspunkt i den enkeltes nuværende eller tidligere praksis-erfaringer med henblik på at kunne igangsætte udviklings- og forandringsprocesser. Der arbejdes i studiegrupper for at skabe mulighedsbetingelser for erfaringsudveksling, idégenerering og vidensdeling.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 momsfri

Kontakt for pris.
Alle undervisere er fra Professionhøjskolen UCN.

Sted
Professionshøjskolen UCN

Hele landet

Bemærkninger
Kan aftales efter behov eller planlægges som lokale kurser på den enkelte arbejdsplads.

Omfang
Uddannelsen afvikles over en 2 ugers periode med i alt 50 lektioner.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Der er ingen krav om uddannelsesniveau for at gennemføre modulet, men du skal have erhvervserfaring inden for det pædagogiske eller specialpædagogiske område, så du kan tage udgangspunkt i din daglige praksis i forbindelse med uddannelsen.

Kontakt

Kirsten Larsen
Studiesekretær og vejleder

72 69 62 17
kal@ucn.dk

NEUROPÆDAGOGISK KOMPETENCECENTER