Psykiatri i specialpædagogisk arbejde

Bliv skarp på hvordan du omsætter viden om psykiatrisk forskning til pædagogiske strategier i dit daglige arbejde.

Psykiatri i specialpædagogisk arbejde er et valgfag (10 ECTS point) inden for voksenunderviseruddannelsen med specialpædagogik. Modulet har fokus på neuropsykiatri og henvender sig til fagpersoner, der arbejder med borgere med særlige behov og som ønsker en indsigt i nyere psykiatrisk forskning herunder neuropsykiatri

Dit udbytte

  • Viden om nyere forskning inden for neuropsykiatri, neuropsykologi og neuropædagogik
  • Færdigheder i at skabe et gunstigt læringsmiljø for målgruppen
  • Forudsætninger for at kunne igangsætte forandrings- og implementeringsprocesser
  • Kompetencer i aktivt at kunne deltage i vurdering og sparring

Modulets indhold

Vi arbejder med teorier og metoder inden for psykiatri, psykologi og pædagogik. Vi beskæftiger os blandt andet med didaktiske overvejelser i forhold til at etablere et gunstigt læringsmiljø for borgerne.
Undervisningen skal ses i relation til udvalgte diagnoser inden for ICD-10:

  • Skizofreni
  • Affektive sindslidelser
  • Nervøse og stressrelaterede tilstande
  • Forstyrrelser og forandringer i personlighedsstrukturer og adfærd
  • Misbrugsrelaterede forstyrrelser
  • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser opstået i barndom eller som voksen 

Forløbets opbygning

Modulet afvikles over en 8 ugers periode med undervisning i 2 uger med 25 lektioner pr. uge.

Der skal i selvstudieperioden mellem de to uddannelsesuger arbejdes med et konkret udviklingsprojekt, der er forankret i den enkeltes daglige praksis. Opgaven er skriftlig og skal afslutningsvis godkendes af underviserne på uddannelsen

Uddannelsen tager udgangspunkt i dine og dine medstuderendes egne erfaringer fra jeres daglige arbejde, 
og målet er at igangsætte udviklings- og forandringsprocesser. Der arbejdes i studiegrupper, så I kan drage nytte af erfaringsudveksling, idégenerering og videndeling.

Studieordning

Hvis du vil vide mere om uddannelsens ramme, kan du læse i Studieordning for Voksenunderviseruddannelsen med specialpædagogik (PDF),  eller tillæg studieordning - Psykiatri (PDF).

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Kontakt for pris.
Alle undervisere er fra Professionhøjskolen UCN.

Sted
Professionshøjskolen UCN

Hele landet

Bemærkninger
Udover de åbne udbud tilbyder vi også skræddersyede forløb til institutioner, der ønsker specielt målrettede uddannelsesforløb. Vi tilpasser indhold og sammensætningen af undervisningsdage, så det matcher jeres udfordringer og dagligdag.

Omfang
Modulet afvikles over en 8 ugers periode med undervisning i 2 uger med 25 lektioner pr. uge

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Der er ingen krav om uddannelsesniveau for at gennemføre modulet, men du skal have erhvervserfaring inden for det pædagogiske eller specialpædagogiske område, så du kan tage udgangspunkt i din daglige praksis i forbindelse med uddannelsen.

Kontakt

Kirsten Larsen
Studiesekretær og vejleder

72 69 62 17
kal@ucn.dk

Neuropædagogisk Kompetencecenter