Supervisoruddannelse - i et neuropædagogisk perspektiv

Vil du uddanne dig til supervisor med fokus på neuropædagogik og arbejde med supervision og implementering i den pædagogiske og specialpædagogiske praksis?

Denne uddannelse klæder dig på at arbejde med igangsættelse af læring- og forandringsprocesser og supervisere enkeltpersoner og grupper.

Vi kombinerer den nyeste hjerneforskning med moderne organisationspsykologi samt vejlednings- og læringsteori. Igennem hele uddannelsen vil du arbejde med supervision som metode, samt få teoretisk indblik i den anerkendende tilgang.

Uddannelsen består af to valgmoduler inden for voksenunderviseruddannelsen med specialpædagogik.

Forløbet består af to selvstændige valgmoduler a 10 ects, som vi anbefaler, at du tager som ét samlet forløb. Den henvender sig til alle faggrupper inden for det pædagogiske og specialpædagogiske felt, der ønsker at supervisere og håndtere problematikker som stress og konflikter, samt være drivkraften på implementeringsprocesser på arbejdspladsen.

Supervision modul 1

Supervision og vejledning i pædagogisk og specialpædagogisk arbejde

I dette modul arbejder vi med kommunikationstræning med udgangspunkt i neuropædagogikken, der handler om samspillet mellem krop, hjerne og omgivelser.

Dit udbytte

 • Viden om og færdigheder i supervision og vejledning.
 • Færdigheder i kritisk vurdering og sparring.
 • Kendskab til betydningen af anerkendende tilgang (Appreciative Inquiry) og tværfagligt samarbejde.
 • Kompetencer til konflikthåndtering med henblik på at styrke det psykiske arbejdsmiljø.

Modulets indhold

 • Din rolle som henholdsvis supervisor og vejleder
 • Etik, tavshedspligt og den professionelle relation
 • Neuropædagogiske perspektiver på læring
 • Personlig kommunikation
 • Anerkendelse og dialektisk relationsteori
 • Metoder der støtter læringsprocessen - eksempelvis feedback og mentalisering
 • Det gode arbejdsliv i relation til håndtering af stress og konflikter

Supervision modul 2

Supervision, implementering og forandring i pædagogisk og specialpædagogisk arbejde – med udgangspunkt i neuropædagogik

På modul 2 sætter vi fokus på hvordan implementering af moderne læringsteorier og neuropædagogiske perspektiver kan skabe forandringsprocesser i praksis. Der vil være fokus på centrale aspekter som mentalisering, positive emotioner, innovation og kreativitet.

Vi vil arbejde med læreprocesser med det mål at fremme pædagogisk kvalitet og håndtere komplekse organisatoriske forandringsprocesser. Du får faglige og personlige udfordringer, som udvikler dig til at kunne arbejde som kompetent supervisor i det pædagogiske- og specialpædagogiske arbejde.

Dit udbytte

 • Viden om læringsmetoder og færdigheder i at skabe rammer for læring
 • Evnen til at facilitere forandringsprocesser og implementering af neuropædagogik på arbejdspladsen
 • Et solidt afsæt til at skabe en forandringsskultur i organisationen ved hjælp af refleksion
 • Færdigheder i vurdering og dokumentation i forhold til det neuropædagogiske arbejde

Modulets indhold

 • Læring og forandringsprocesser og betydningen af positive emotioners
 • Kreativitet - evnen til at bryde med vanetænkning
 • Erfaringer fra praksis og hvordan du kan bruge dem i din hverdag
 • Pædagogiske og didaktiske metoder til at skabe rammer for læring
 • Dokumentation og evaluering af læreprocesser
 • Implementering i et organisatorisk perspektiv
 • Innovative processer

Forløbets opbygning

Forløbet er sammensat af to valgmoduler. Hvert valgmodul består af 2 uger á 5 dage. Mellem de to undervisningsuger er der indlagt en obligatorisk opgave, der tager udgangspunkt i den enkeltes praksis. 

Det er et kompetencegivende forløb under voksenunderviseruddannelsen med specialpædagogik, hvilket betyder, at godkendelse af den afsluttende opgave giver 10 ECTS point pr. valgmodul.

Studieordning

Hvis du vil vide mere om uddannelsens ramme, kan du læse i Studieordning for Voksenunderviseruddannelsen med specialpædagogik (PDF),  eller tillæg studieordningen - Supervisoruddannelse (PDF).

Opsummering

Pris
kr. 20.300,00 ekskl. moms

Alle undervisere er fra Professionhøjskolen UCN.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Bemærkninger
Kan afvikles andre steder i landet. Kan planlægges som lokale kurser på den enkelte arbejdsplads.

Omfang
Forløbet er sammensat af to valgmoduler. Hvert valgmodul består af 2 uger á 5 dage.

Point
20 ECTS

Optagelseskrav
Der er ingen krav om uddannelsesniveau for at gennemføre modulet, men du skal have erhvervserfaring inden for det pædagogiske eller specialpædagogiske område, så du kan tage udgangspunkt i din daglige praksis i forbindelse med uddannelsen.

Hvis du har en bacheloruddannelse og opfylder adgangskravene til den pædagogiske diplomuddannelse har du mulighed for at tilkøbe en eksamenspakke, og den beståede eksamen vil kunne indgå i en samlet pædagogisk diplomuddannelse.

Start
12.04.2021

Slut
29.10.2021

Tilmeldingsfrist
05.04.2021

Tidspunkt
uge 15, 22, 36, 43 2021

Kontakt

Kirsten Larsen
Studiesekretær og vejleder

72 69 62 17
kal@ucn.dk

Neuropædagogisk Kompetencecenter