Tryghed og trivsel i den borgernære ældrepleje

Fra udadreagerende adfærd til tryghed og trivsel i den borgernære ældrepleje - set i et dobbeltperspektiv

Gratis diplommodul til dig, som arbejder som leder, nøgleperson, arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant inden for ældreplejen.

Forløbet stiller skarpt på, hvordan man forebygger, håndterer og lærer af udadreagerende adfærd hos borgere i ældreområdet. Det er en kompleks opgave, som kræver, at man arbejder med et dobbeltperspektiv og dermed involverer både trivselsfremme for borgeren og tryghedsskabelse for medarbejderne.

Modulet bygger bro mellem det arbejdsmiljømæssige perspektiv og plejeomsorgsperspektivet. På uddannelsen arbejder vi derfor med udgangspunkt i et bredt perspektiv, hvor forebyggelse af udadreagerende adfærd og voldsomme episoder ses som noget, der henholdsvis sker og skal ske i samspillet mellem borger og medarbejder.

Forløbet udbydes af UCN act2learn på vegne af Sundhedsstyrelsen som et led i implementeringen af de nye anbefalinger ift. voldsomme episoder og udadreagerende adfærd i ældreplejen.

Modulet udbydes i Kolding, København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Realkompetencevurdering

Din erfaring tæller også som adgangsbillet til uddannelsen. Hvis du ikke umiddelbart opfylder adgangskravene til uddannelsen, kan du måske alligevel blive optaget i kraft af din viden og erfaring fra arbejde, uddannelses- og fritidsaktiviteter. Det bliver afgjort ved en realkompetencevurdering.

Hvad siger andre om uddannelsen?

"Det er interessant, at modulet har dobbeltperspektivet, da vi altid har fokus på borgerne, når vi kommer ud til en borger, som har et udadreagerende adfærd. Jeg har altid haft den vinkel i forhold til at spørge ind til medarbejderne, og hvordan de har det, men det er rart at have noget mere konkret og have lovgivning at læne sig op ad i forhold til den del af arbejdet. Jeg har fået et mere basalt teoretisk grundlag at stå på. Min oplevelse er, at fokus på medarbejdertrivslen tit og ofte er noget som nedprioriteres. Det er ikke altid det, at nogen har råbt noget grimt til en, som føles som psykisk vold. Problemet er ofte den afmagt medarbejdere oplever, når de oplever udadreagerende adfærd. Når de ikke kan få lov at give den omsorg, de gerne vil give og kan se borgeren har brug for. Jeg har fået nogle redskaber med fra uddannelsen, som jeg kan bruge til at støtte medarbejderne. Jeg har også fået en større forråelse for, hvordan forråelse opstår. Vi ser forråelsen blandt andet fortalt gennem medierne, men vi glemmer at inden vi kommer helt derud, så har der været en lang proces, og det er de mange step i den proces, som vi skal lære at forhindre. "

Camilla Lysdaldemenskonsulent

Demenskonsulent, Brøndby Kommune

"Jeg er leder for en afdeling med 24 mennesker med moderat til svær grad af demens. Vi har brug for mere viden for at kunne forebygge udadreagerende adfærd, så vi kan tilrettelægge vores indsatser bedst muligt. Det har været et utroligt udbytterigt diplommodul, som har givet mig mange værktøjer, som jeg kan anvende direkte i min hverdag. Især undervisningen om neuropædagogik har været meget brugbar. Det at koble det sygeplejefaglige, det socialpædagogiske og det neuropædagogiske sammen, er helt afgørende. Det er et nyt felt for mig, og jeg tror ikke på, at vi kan komme uden om det, når vi skal arbejde med mennesker med demens. Den viden, jeg har fået, skal bredt ud blandt medarbejderne, hvis vi skal arbejde med emner som metodiske tilgange, psykologisk tryghed og belastningspsykologi, der er en del af modulet. Min afsluttende opgave handlede om at få skabt et læringsrum, så vi kan få implementeret den viden i afdelingen. "

Ulla Colsted Larsen

Ledende sygeplejerske, demensenhed på plejehjem i Helsingør Kommune

Kontakt

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik

Karen Marie Juhl Nielsen
Områdekoordinator

72 69 17 52
kjn@UCNact2learn.dk

Neuropædagogik
Social- og specialområdet
Sundhed og velfærd