LP-modellen

LP-modellen er en pædagogisk analysemodel, hvor resultaterne baserer sig på forskning i forståelse af læringsmiljøets betydning for børn og unges trivsel, udvikling og læring

Denne forskning er anvendt direkte i modeludviklingen. LP-modellen platform findes i systemteorierne, og er således et svar på de pædagogiske konsekvenser, der kan uddrages af den senere tids forskning i læringsmiljøets betydning for børn og unges udvikling, trivsel, motivation og læring.

LP-modellen har til formål at opnå en utvetydig forståelse af de faktorer, som udløser, påvirker og opretholder adfærds-, trivsels- og læringsproblemer i dagtilbuddet, skolen, fritidstilbuddet eller i erhvervsskolen.

Gennem systematisk anvendelse af analysemodellen kan dagtilbud, fritidstilbud, skoler og erhvervsskoler opnå en række positive virkninger:

Dagtilbud og fritidstilbud

Med LP-modellen kan dagtilbud og fritidstilbud opnå:

  • at børnene oplever bedre trivsel og øget glæde over at gå i dagtilbud/fritidstilbud
  • at forbedrede pædagogiske indsatser øger børnenes læringsudbytte
  • styrket analyse og refleksion i kollegafællesskabet for de pædagogiske medarbejdere
Skoler og erhvervsskoler

Med LP-modellen kan skoler og erhvervsskoler opnå:

  • at eleverne oplever bedre trivsel og øget selvværd i forhold til skolearbejdet
  • større fagligt udbytte for eleverne
  • øget trivsel og fælles sprog for pædagoger lærere og faglærere

LP-modellen skal anvendes systematisk over tid. Der lægges vægt på, at pædagogiske medarbejdere skal have fokus på interaktionen mellem barnet/den unge og omgivelserne, og sammen med dette også se kritisk på egen praksis i hverdagen. Modellen indeholder dog ikke metoder, der beskriver, hvordan de pædagogiske medarbejdere skal takle de enkelte udfordringer i hverdagen.

LP–modellen er udviklet af professor Thomas Nordahl fra SePU i Hedmark, Norge. UCNact2learn, Nordjylland står bag etableringen af modellen i Danmark.

Forskning

I forbindelse med LP-modellen i Norge og Danmark er der skrevet en række artikler og forsknings- og evalueringsrapporter. Du finder materialet her:

Rapporter

Forandring indefra i pædagogiske dagtilbud (PDF)
Følgeforskning om LP-arbejdet i dagtilbud.
Forfatter: Bent B. Andresen Udgivet i 2016.

LP-analyse i pædagogiske dagtilbud (PDF)
Følgeforskning om LP-arbejdet i dagtilbud.
Forfatter: Bent B. Andresen. Udgivet i 2015.

Professionel udvikling indefra (PDF)
Følgeforskning om LP-arbejdet i skolen.
Forfatter: Bent B. Andresen. Udgivet i 2015.

Styrket videngrundlag i folkeskolen (PDF)
Følgeforskning i tilknytning til Danmarks største skoleudviklingsprojekt.
Forfatter: Bent B. Andresen. Udgivet i 2013.

Evaluering af kompetenceudvikling for skoleledere i Slagelse Kommune (PDF)
I denne rapport præsenteres resultaterne af evalueringen af et kompetence-udviklingsforløb, som er målrettet skoleledere og udviklet af UCN for Slagelse Kommune i 2010/11.

Det er fedt (PDF)
Rapporten har til hensigt at finde ud af, hvilke elever der vælger et frivilligt 10. skoleår, hvordan elevernes faglige og sociale udvikling er, hvad der kendetegner det pædagogiske indhold og hvilke erfaringer elever og lærere har med tilbuddet.
Forfattere: Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg og Gro Løken. Udgivet i 2011.

Skoler i udvikling - undersøgelse af brugen af LP-modellen (PDF)
Rapporten præsenterer to typer undersøgelser, der arbejdes med i LP-modellen: Kortlægningsundersøgelsen og interviewundersøgelsen.
Forfatter: Bent B. Andresen. Udgivet i 2010.

Uligheder og variationer - Danske elevers motivation, skole- faglig læringsudbytte og sociale kompetencer (PDF)
Rapporten belyser en række centrale områder i den danske folkeskole, som f.eks.: skolefaglige præsentationer, motivation og arbejdsindsats samt sociale kompetencer.
Forfattere: Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg, Ann Margreth Aasen og Anne Kostøl. Udgivet i 2010.

Billeder af situationen i den danske grundskole (PDF)
Udvalgte resultater fra den første kortlægningsundersøgelse i LP-modellen i Danmark.
Forfattere: Thomas Nordahl og Niels Egelund. Udgivet i 2009.

Billeder af en udviklingsorienteret folkeskole (PDF)
Resultaterne af en interviewundersøgelse foretaget på 45 LP-skoler i Danmark.
Forfatter: Bent B. Andresen. Udgivet i 2009.

Evaluering av LP-modellen (PDF)
Kvantitative og kvalitative resultater af arbejdet med LP-modellen i Norge i perioden 2008-2008.
Forfattere: Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg og Anna L. Ottosen. Udgivet i 2009.

Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer (PDF)
En kvantitativ og kvalitativ analyse af forskelle og ligheder mellem skoler i Norge.
Forfattere: Thomas Nordahl, Sølvi Mausethagen og Anne Kostøl. Udgivet i 2009.

Specialundervisningen i grunnskolen - stor afstand mellom idealer og realiteter (PDF)
Empiriske resultater relateret til specialundervisning og elever med forskellige problemer og vanskeligheder i norske skoler.
Forfattere: Thomas Nordahl og Anne-Karin Sunnevåg. Udgivet i 2008.

Inkluderende specialundervisning (PDF)
Evaluering af specialundervisning i Norge.
Forfattere: Tone Cecilie Carlsen, Marit Strømstad, Rune Hausstätter, Thomas Nordahl og Eifred Markussen. Udgivet i 2007.

Artikler

Børns trivsel og relation til de voksne i dagtilbud (norsk) (PDF)
Artikel af Ann Margareth Aasen, 2016.

Forskelle og ligheder i elevernes oplevelse af erhvervsskolen (norsk) (PDF)
Artikel af Ann Margareth Aasen og Ann-Cathrin Faldet, 2015.

Relationskvalitet (norsk) (PDF)
Artikel af Ann Margareth Aasen og Christina Elde Mølstad, 2015.

Evaluering af LP-modellen med hensyn til børns udvikling og læring i daginstitutionerne (norsk) (PDF)
Artikel af Ratib Lekhal, 2015.

Lærernes vurdering af ulike elevgrupper (norsk) (PDF)
Artikel af Thomas Nordahl og Ann-Cathrin Faldet, 2014.

Relation mellom voksen og barn i barnehagen (norsk) (PDF)
Artikel af Ratib Lekhal, 2014.

Social, faglig og oplevet inklusion for forskellige elevgrupper i skolen (PDF)
Artikel af Thomas Nordahl og Anne-Karin Sunnevåge.

Transferevaluering af pædagogisk efteruddannelse (PDF)
Artikel af Bent B. Andresen.

Dagtilbud med høj, god og lav kvalitet (PDF)
Artikel af Anne-Karin Sunnevåg.

Pædagogisk analyse i dagtilbud (PDF)
Artikel af Bent B. Andresen.

Den nyttige skole (PDF)
Artikel af Lars Qvortrup.

Urolige børn i skolen (PDF)
Specialeuddrag af Stine Holm.

Marginalisering af drenge i skolen (PDF)
Kronik af Preben Olund Kirkegaard.

LP-modellen, læringsmiljø og pædagogisk analyse (PDF)
Artikel af Thomas Nordahl.

Fokuspunkter fra kortlægningen 2010 (PDF)
Artikel af Thomas Nordahl mf.

FORLØB, MODULER og materiale

Særligt tilrettelagt forløb

Uddannelsesforløbet kan også tilrettelægges og gennemføres som specialtilbud til din arbejdsplads, institution eller kommune. Dette giver en fælles viden og læring, som er givende for både arbejdspladsens faglige udvikling og det kollegiale fællesskab, ligesom det giver mulighed for tilrettelæggelse, der passer ind i arbejdspladsens lokale forhold.

Bestilling af bøger

Du bestiller bøger ved at kontakte

Ann Reichstein
72 69 04 02 
adr@ucnact2learn.dk


 

Moduler0 moduler
Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

Kontakt

Margit Margrethe Nielsen
Lektor

72 69 04 34
mmn@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring