Akademiuddannelser

Vores akademiuddannelser er fleksible efter- og videreuddannelser, hvor du kan bygge ovenpå dine færdigheder

Akademiuddannelserne, som er en kort kompetencegivende videreuddannelse, giver dig konkrete kompetencer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og som formelt giver dig ret til at varetage specifikke arbejdsfunktioner.

Adgangskrav

  • En relevant erhvervsmæssig uddannelse eller en relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • Mindst to års erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder ovenstående adgangskrav, har du mulighed for at få en realkompetencevurdering (RKV).

Opbygning

En akademiuddannelse består af obligatoriske og valgfrie moduler samt et afgangsprojekt. Du vælger selv, hvor mange moduler du ønsker pr. semester. Hvert bestået modul giver dig et eksamensbevis.

Hvis du ikke har brug for en hel akademiuddannelse, så kan du nøjes med at tage et enkelt modul eller to for at dygtiggøre dig inden for et bestemt fagområde.

Du har mulighed for at tone uddannelsen i den retning, du ønsker. Det gør du ved at sammensætte moduler fra flere forskellige akademiuddannelser. Kontakt vores studiesekretærer og få hjælp til at finde din kombination. 

En akademiuddannelse udgør 60 ECTS-point. ECTS-pointsystemet angiver den samlede arbejdstid, du skal forvente at bruge på at gennemføre uddannelsen. Den angiver ikke det faglige niveau eller sværhedsgraden. 10 ECTS-point = 280 timer.

Varighed

Du kan tage din akademiuddannelse på deltid, og du vælger selv, hvor lang tid du vil bruge på at afslutte den. Den skal dog være afsluttet inden for seks år efter opstart.

Pris og tilmelding

Du tilmelder dig og betaler for ét modul ad gangen. Prisen fremgår af den enkelte modulbeskrivelse.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på akademiuddannelserne.

Kontakt

Camilla Baun Winther
Kursussekretær

72 69 16 93
cmb@UCNact2learn.dk

Erhverv

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 83
maas@UCNact2learn.dk

Erhverv

Lone Nøhr
Studiesekretær

72 69 16 58
lon@UCNact2learn.dk

Erhverv