Årsrapport og regnskabsanalyse (aften)

Hvordan gennemføres en regnskabsanalyse, og hvilke hovedelementer er der i en årsrapport? På dette modul lærer du at læse og forstå en ekstern årsrapport for virksomheder i forskellige regnskabsklasser. Du får også indsigt i hvordan man beskriver risici og får værktøjer til risikoafdækning

Hvordan afholdes undervisningen i efteråret 2020?
I efteråret 2020 afhænger undervisningsformen af myndighedernes udmeldinger om covid-19.

Vi forventer, at vores videreuddannelser fra august er tilbage i de kendte rammer med fysisk fremmøde. Ved fysisk fremmøde tager vi naturligvis de nødvendige forholdsregler og følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Hvis fysisk fremmøde ikke er muligt, vil undervisningen enten blive afholdt som kombineret undervisning, hvilket vil sige fysisk tilstedeværelse kombineret med online undervisning eller som fuld online undervisning.

Har du spørgsmål til, hvordan undervisningen afholdes eller er du usikker på, om du har mod på at tilmelde dig, er du meget velkommen til at kontakte os for nærmere information.

Indhold
"Årsrapport og regnskabsanalyse" er modulet, hvor du lærer om forskellene mellem den interne økonomistyring og den eksterne rapportering. Faget giver dig indsigt i den grundlæggende regnskabslovgivning og du lærer i forlængelse af denne at beskrive, analysere og vurdere den eksterne årsrapport. Modulet beskæftiger sig også med forskellen på driftsregnskaber og skatteregnskaber samt nogle af de nye regnskabsformer. Endvidere lærer du om risikostyring, kreditvurdering samt værdiansættelsesmetoder.

Gennem modulet får du kompetencer i at anvende metoder og redskaber til at:

  • Arbejde med regnskabslovgivningen 
  • Lave virksomhedsanalyse og risikoafdækning
  • Omarbejde et årsregnskab til analysebrug

Arbejdsform
På modulet ”Årsrapport og regnskabsanalyse” arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

  • Er faglært eller ufaglært
  • Er i job
  • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 7.800,00 momsfri

Der må påregnes en udgift til bøger. Besked om optagelse sendes fra UCN act2learn 7 dage efter tilmeldingsfristen.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
12 undervisningsdage fra kl. 17.00-21.00 + vejledning + eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
07.09.2020

Slut
29.01.2021

Tilmeldingsfrist
24.08.2020

Tidspunkt
Mandage - Konkrete datoer kommer senere

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@UCNact2learn.dk

Erhverv