Årsrapport og regnskabsanalyse

Hvordan gennemføres en regnskabsanalyse, og hvilke hovedelementer er der i en årsrapport? På dette modul lærer du at læse og forstå en ekstern årsrapport for virksomheder i forskellige regnskabsklasser. Du får også indsigt i hvordan man beskriver risici og får værktøjer til risikoafdækning

Indhold
"Årsrapport og regnskabsanalyse" er modulet, hvor du lærer om forskellene mellem den interne økonomistyring og den eksterne rapportering. Faget giver dig indsigt i den grundlæggende regnskabslovgivning og du lærer i forlængelse af denne at beskrive, analysere og vurdere den eksterne årsrapport. Modulet beskæftiger sig også med forskellen på driftsregnskaber og skatteregnskaber samt nogle af de nye regnskabsformer. Endvidere lærer du om risikostyring, kreditvurdering samt værdiansættelsesmetoder.

Gennem modulet får du kompetencer i at anvende metoder og redskaber til at:

  • Arbejde med regnskabslovgivningen 
  • Lave virksomhedsanalyse og risikoafdækning
  • Omarbejde et årsregnskab til analysebrug

Arbejdsform
På modulet ”Årsrapport og regnskabsanalyse” arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Få op til 40.000 kr. til efteruddannelse

Vidste du, at du kan få op til 10.000 kr. fra Omstillingsfonden om året? Til og med 2021 kan du således få helt op til 40.000 til din efteruddannelse på UCN act2learn.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

  • Er faglært eller ufaglært
  • Er i job
  • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 4.800,00 momsfri

Der må påregnes en udgift til bøger. Besked om optagelse sendes fra UCN act2learn 7 dage efter tilmeldingsfristen.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
12 undervisningsdage fra kl. 17.00-21.00 + vejledning + eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
10.09.2019

Slut
31.01.2020

Tilmeldingsfrist
28.08.2019

Tidspunkt
Tirsdage

Kontakt

Lone Nøhr
Studiesekretær

72 69 16 58
lon@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation