Økonomistyring i praksis

For helt konkret at kunne tage del i en virksomheds økonomistyring, bør du kunne omsætte teori til praksis. På modulet "Økonomistyring i praksis" bliver du kvalificeret til at komme ud i erhvervslivet og arbejde inden for feltet

Indhold
På dette modul får du omsat den opnåede teoretiske viden fra modulet "Erhvervsøkonomi" til praktisk anvendelse. Du lærer om sammenhængene mellem de teoretiske modeller og den reelle praksis inden for økonomistyring. Herunder totalbudgettets bestanddele, anvendelsen af nøgletal som styringsværktøj, intern budgetopfølgning og intern økonomirapportering i forhold til forskellige interessenter. Herudover lærer du også om sammenhængene mellem teori og investerings- og finansieringsbeslutninger i praksis.

Du får kompetencerne til at udarbejde et periodeopdelt resultat-, balance- og likviditetsbudget. Du lærer at beskrive budgetforudsætninger samt budgettets realisme og usikkerhed. Du lærer at definere relevante Key Performance Indicators for virksomheden, og udarbejde en detaljeret budgetkontrol med årsagsforklaringer. Herudover lærer du at vurdere forskellige former for økonomirapportering og udarbejde beslutningsgrundlag for investerings- og finansieringsforslag.

På modulet "Økonomistyring i praksis" får du kompetencer indenfor:


  • Budget og budgetkontrol 

  • Intern økonomirapportering 

  • Investering og finansiering

Arbejdsform
På modulet "Økonomistyring i praksis" arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Opsummering

Pris
kr. 4.500,00 momsfri

Der må påregnes en udgift til bøger. Besked om optagelse sendes fra UCN act2learn 7 dage efter tilmeldingsfristen.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
12 undervisningsdage fra kl. 17.00-21.00 + vejledning + eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
11.09.2018

Slut
31.01.2019

Tilmeldingsfrist
24.08.2018

Tidspunkt
Tirsdage

Kontakt

Lone Nøhr
Studiesekretær

72 69 16 58
lon@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION