Erhvervsøkonomi

Økonomien er grundlaget for en sund forretning. Med modulet ”Erhvervsøkonomi” opkvalificerer du dig til at forstå virksomhedens økonomiske processer, for således at kunne give effektiv økonomisk rådgivning

Indhold
Gennem dette modul får du erfaring med forskellige erhvervsøkonomiske metoder med hvilke du lærer at håndtere typiske erhvervsøkonomiske problemstillinger og beslutningsprocesser. Du lærer om virksomheders efterspørgselsforhold, afsætningsplaner, samt markeds- og konkurrenceformer.

Du får viden inden for omkostningstypers karakteristika, optimering af virksomhedens indtjening, samt totalbudgettets bestanddele. Endvidere opkvalificeres du til at beregne og vurdere forskellige investeringers rentabilitet og finansieringsforslag.

På modulet ”Erhvervsøkonomi” får du kompetencer indenfor:

  • Afsætnings- og omkostningsforhold
  • Aktivitetsoptimering og totalbudgettering 
  • Investering og finansiering

Arbejdsform
På modulet "Erhvervsøkonomi" arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Opsummering

Pris
kr. 4.500,00 momsfri

Der må påregnes en udgift til bøger. Besked om optagelse sendes fra UCN act2learn 7 dage efter tilmeldingsfristen.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
12.02.2018

Slut
21.06.2018

Tilmeldingsfrist
29.01.2018

Tidspunkt
10-12 mandage kl. 17.00-21.00.

Kontakt

Lone Nøhr
Studiesekretær

72 69 16 58
lon@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION

Jette Rudbæk
Studiesekretær

72 69 16 57
jer@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION