Regneark til økonomistyring

Økonomiske og ledelsesmæssige problemstillinger kan løses ved brug af regneark - et centralt værktøj som du kan lære at mestre på modulet "Regneark til økonomistyring"

Indhold
På dette modul lærer du om virksomhedernes generelle anvendelse af regneark til problemløsning, om opbygning af økonomiske modeller, om dataindsamling, -validering, -analyse og –vurdering, samt statistisk analyse inden for økonomistyring. Du lærer at anvende regneark til at analysere og vurdere dataudtræk fra virksomhedens økonomisystemer, samt anvende regneark til løsning af mindre statistiske opgaver. Du får kompetencerne til at opbygge konkrete økonomiske modeller.

Gennem modulet "Regneark til økonomistyring" får du kompetencer til at tage del i virksomhedens anvendelse af regneark til løsning af økonomiske og ledelsesmæssige problemstillinger. Du lærer om brug af regneark til løsning af opgaver indenfor:

  • Økonomiske modeller
  • Dataanalyse 
  • Økonomisk statistik

Arbejdsform
På modulet "Regneark til økonomistyring" arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn  er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Opsummering

Pris
kr. 4.500,00 momsfri

Der må påregnes en udgift til bøger. Besked om optagelse sendes fra UCN act2learn 7 dage efter tilmeldingsfristen.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
12 undervisningsdage fra kl. 17.00-21.00 + vejledning + eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
11.09.2018

Slut
31.01.2019

Tilmeldingsfrist
24.08.2018

Tidspunkt
Tirsdage

Kontakt

Lone Nøhr
Studiesekretær

72 69 16 58
lon@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION