Automation og drift

Uddannelsens moduler kvalificerer dig til at vurdere praksisnære problemstillinger og opstille løsningsmuligheder, formidle dem og vælge løsningsmodeller

Du opnår viden om maskinenergi, automation og procestekniske anlæg i relation til drift og sikkerhed, ligesom du bliver i stand til at deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang. Du vil kunne udvikle egen praksis, håndtere udviklingsorienterede situationer, beherske tekniske udviklingsværktøjer, ligesom du tilegner dig færdigheder og den nyeste viden inden for området.

Opbygning

Uddannelsen består af 1-2 valgfrie moduler, et obligatorisk afgangsprojekt samt følgende 2 obligatoriske moduler:

 • Udvikling af automatiske styringer
 • Regulering af procesanlæg

Vælger du retningen Industri består uddannelsen af yderligere 2 obligatoriske moduler:

 • Maskinteknologi
 • SCADA, netværk og databaser

Vælger du retningen Offshore, olie og gas består uddannelsen af yderligere 3 obligatoriske moduler:

 • Maskinteknologi Offshore
 • Sikkerhed
 • Offshore produktion og teknologi

OBS: Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at søge om støtte fra omstillingsfonden på op til kr. 10.000,00 årligt til at dække din deltagerbetaling på akademi- eller diplomuddannelser. Se mere om mulighederne her.

Forberedelse til dit studie
Er det længe siden, du sidst har været på ”skolebænken” og beskæftiget dig med metode, opgaveskrivning og videnskabsteori. Så anbefaler vi dig at deltage på vores studieforberedende forløb, Lær at være studerende og Brush-up på videnskabsteori. Her lærer du teknikker, der giver dig det bedste udgangspunkt for at komme godt i gang med dit uddannelsesforløb.

Uddannelsesretninger

Industri

Denne retning giver dig viden om fysisk og matematisk teori, styrings- og reguleringstekniske begreber, teorier og metoder, netværksteknologier og protokoller, der kan anvendes kommunikativt på flere niveauer i automatiske anlæg og viden om gældende regler og standarder.

Du bliver i stand til at anvende tekniske, kreative og analytiske færdigheder, der knytter sig til dimensionering. Du vil kunne vurdere praksisnære problemstillinger og opstille løsningsmuligheder, samt formidle problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere.

Yderligere kvalificerer retningen dig til at deltage i projektudvikling ved strukturering og dokumentation af løsninger.

Offshore, olie og gas

Denne retning giver dig viden og forståelse for praksis og anvendte metoder inden for det maskinteknologiske område, opbygning og drift af platforme samt viden om olie- og gasproduktion.

Du bliver i stand til at analysere og vurdere problemstillinger vedrørende maskintekniske anlæg, planlægge og forstå den tekniske virkemåde af tekniske anlæg, så de fungerer driftsikkert og optimalt, samt at vurdere driftsmæssige problemstillinger med hensyntagen til sikkerhed og miljø.

Yderligere kvalificerer retningen dig til at deltage i projektudvikling ved strukturering og dokumentation af løsninger, opstille løsningsforslag til optimering og udvikling af maskintekniske anlæg samt deltagelse i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring offshore, olie og gas.

 

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på akademiuddannelserne.

Moduler7 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  Dag/Aften

  08.09.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.09.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.01.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.01.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.01.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  20.10.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  07.09.2020
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Maria Ahrenholt Svendsen
  Kursussekretær

  72 69 16 83
  maas@UCNact2learn.dk

  Erhverv