En faglig overbygning på dit svendebrev

Automation får større og større betydning i vores hverdag. Det gælder på energiområdet, inden for offshore-området og i den industrielle produktion.

Der er derfor i stigende grad brug for dygtige faglærte, som kan stå i spidsen for at planlægge og udvikle automations- og vedligeholdelsesopgaver.

Forberedelse til dit studie
Er det længe siden, du sidst har været på ”skolebænken” og beskæftiget dig med metode og opgaveskrivning. Så anbefaler vi dig at deltage på vores studieforberedende forløb, Lær at være studerende. Her lærer du teknikker, der giver dig det bedste udgangspunkt for at komme godt i gang med dit uddannelsesforløb.

Praksisnær uddannelse med fokus på dine erfaringer

Vi lægger stor vægt på, at du får værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde fra dag et.

I løbet af uddannelsen bliver du derfor udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den lærte teori til eksempler fra dit daglige arbejde.

Specialisering inden for industri eller offshore, olie og gas

I løbet af uddannelsen specialiserer du dig inden for enten 'industri' eller 'offshore, olie og gas'.

Uddannelsens indhold

Med en akademiuddannelse i automation og drift bliver du klædt på til at udvikle fremtidens intelligente anlæg. Du lærer at håndtere den praktiske installation af anlæg, herunder opstilling, indkøring, effektivisering og drift.

Uddannelsen er en faglig overbygning på dit svendebrev, som du kan tage sideløbende med dit arbejde.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen henvender sig på tværs af brancher. Du kan arbejde med automation og drift inden for områder som energi, velfærd, offshore og industriel produktion.

Du kan fx være faglært inden for automatik og proces som

 • elektriker
 • elektronikmekaniker
 • procesoperatør
 • automatiktekniker
 • driftstekniker
 • smed
Uddannelsens opbygning

Obligatoriske moduler:

 • Udvikling af automatiske styringer
 • Regulering af procesanlæg

Valgfrie moduler:

 • Objektorienteret SCADA
 • Udvidet regulering
 • Opbygning og dimensionering af tavler
 • Robotteknologi
 • S88
 • Maskinteknologi med hydraulik, pneumatik, servostyring og motorer
 • Internet of Things i anvendelse
 • Drift og vedligehold

Industri:

 • Maskinteknologi, industri
 • SCADA, netværk og databaser

Offshore, olie og gas:

 • Maskinteknologi
 • Sikkerhed
 • Offshore produktion og teknologi
Undervisningsform

Uddannelsen læses på deltid. Der er stor fleksibilitet i uddannelsen, hvilket giver dig mulighed for at tilrettelægge et forløb, som passer til dig og dine behov.

Uddannelsen kan tages på 2-6 år. De fleste gennemfører dog på tre år med et til to moduler pr. halvår.

Du behøver ikke tage en hel uddannelse. Du kan vælge at starte med et eller flere moduler og se, om det er noget for dig.

Optagelseskrav

For at blive optaget på akademiuddannelsen skal du have

 • En erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasiel uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring

Derudover skal du have grundlæggende kompetencer inden for PLC, hvilket betyder, at du

 • skal have viden om PLC'ens anvendelsesområde
 • kan beskrive PLC'ens funktioner og opbygning ved hjælp af PLC'ens blokdiagram
 • kan programmere logiske grundkoblinger, timer og tællerfunktioner i en PLC, herunder gennem, hente og arkivere PLC-programmer korrekt
 • kan montere og idriftsætte en mindre PLC-styring
Tilskud og økonomisk støtte

Til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademiniveau via Omstillingsfonden.

For at være berettiget til midlerne skal du være

 • ufaglært eller faglært
 • i job (både privat og offentligt ansatte kan få del i midlerne)

Læs mere om tilskud via Omstillingsfonden på ucn.dk/omstillingsfonden

Der findes flere muligheder for at søge tilskud til din videreuddannelse - bl.a. Statens voksenuddannelsesstøtte og branchespecifikke kompetencefonde.

Vi kan hjælpe dig med at afklare hvilke(n) fond(e), der er relevant(e) for dig.

Studieordning og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på akademiuddannelserne.

Moduler6 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  Dag/Aften

  20.01.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.11.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  31.10.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.10.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  02.02.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  06.10.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  14.09.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Maria Ahrenholt Svendsen
  Kursussekretær

  72 69 16 83
  maas@UCNact2learn.dk

  Erhverv