Automation og drift

Uddannelsens moduler kvalificerer dig til at vurdere praksisnære problemstillinger og opstille løsningsmuligheder, formidle dem og vælge løsningsmodeller

Du opnår viden om maskinenergi, automation og procestekniske anlæg i relation til drift og sikkerhed, ligesom du bliver i stand til at deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang. Du vil kunne udvikle egen praksis, håndtere udviklingsorienterede situationer, beherske tekniske udviklingsværktøjer, ligesom du tilegner dig færdigheder og den nyeste viden inden for området.

Opbygning

​Uddannelsen består af ét valgfrit modul, et obligatorisk afgangsprojekt samt følgende tre obligatoriske moduler:

 • El-teknologi og integrerede automatiske enheder
 • Automations-DESIGN
 • Drift og vedligehold

Vælger du retningen Industri består uddannelsen af yderligere to obligatoriske moduler:

 • Maskinteknologi
 • SCADA, netværk og databaser

Vælger du retningen Offshore, olie og gas består uddannelsen af yderligere tre obligatoriske moduler:

 • Maskinteknologi Offshore
 • Sikkerhed
 • Offshore produktion og teknologi

OBS: Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at søge om støtte fra omstillingsfonden på op til kr. 10.000,00 årligt til at dække din deltagerbetaling på akademi- eller diplomuddannelser. Se mere om mulighederne her.

Uddannelsesretninger

Industri

Denne retning giver dig viden om fysisk og matematisk teori, styrings- og reguleringstekniske begreber, teorier og metoder, netværksteknologier og protokoller, der kan anvendes kommunikativt på flere niveauer i automatiske anlæg og viden om gældende regler og standarder.

Du bliver i stand til at anvende tekniske, kreative og analytiske færdigheder, der knytter sig til dimensionering. Du vil kunne vurdere praksisnære problemstillinger og opstille løsningsmuligheder, samt formidle problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere.

Yderligere kvalificerer retningen dig til at deltage i projektudvikling ved strukturering og dokumentation af løsninger.

Offshore, olie og gas

Denne retning giver dig viden og forståelse for praksis og anvendte metoder inden for det maskinteknologiske område, opbygning og drift af platforme samt viden om olie- og gasproduktion.

Du bliver i stand til at analysere og vurdere problemstillinger vedrørende maskintekniske anlæg, planlægge og forstå den tekniske virkemåde af tekniske anlæg, så de fungerer driftsikkert og optimalt, samt at vurdere driftsmæssige problemstillinger med hensyntagen til sikkerhed og miljø.

Yderligere kvalificerer retningen dig til at deltage i projektudvikling ved strukturering og dokumentation af løsninger, opstille løsningsforslag til optimering og udvikling af maskintekniske anlæg samt deltagelse i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring offshore, olie og gas.

 

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på akademiuddannelserne.

MODULER

Obligatoriske/Valgfrie

  Dag/Aften

  På faget Sikkerhed får du den teoretiske viden vedr. gældende regler for maskininstallationer og om teknisk dokumentation...
  07.11.2018
  Automation og drift
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Håndtering og løsninger til industriel automation.
  07.03.2019
  Automation og drift
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Lær at optimere offshore-maskinanlæg.
  07.03.2019
  Automation og drift
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Teoretisk og praktisk viden om offshore råstofudvinding.
  27.08.2019
  Automation og drift
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Vær med til at udvikle fremtidens procesautomation.
  24.04.2019
  Automation og drift
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Gør livet lettere med robotteknologi.
  12.11.2019
  Automation og drift
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Mere funktionalitet på kortere tid.
  27.08.2019
  Automation og drift
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Procesautomation – få styr på begreber, teorier og metoder.
  23.01.2019
  Automation og drift
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Maria Ahrenholt Svendsen
  Kursussekretær

  72 69 16 93
  maas@ucnact2learn.dk

  TEKNOLOGI OG PRODUKTION