EL-teknologi og integrerede automatiske enheder

Procesautomation – få styr på begreber, teorier og metoder

Lær om styringsteknologi, mekanisk og fysisk modellering, el-teknisk systemdesign efter gældende regler inkl. sikkerhedskrav, projektudvikling, konfiguration og programmering.

Du bliver også i stand til at indgå i tværfaglige arbejdsprocesser inden for styrings- og reguleringsområdet.

  • Udvikling af operatørinterface
  • Programmering af operatørinterface
  • Styringstekniske begreber, teorier og metoder
  • Følere og sensorer
  • Konfigurere former for industriel kommunikation
  • Udvikling, dimensionering, programmering og konfiguration af styringer

OBS: Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at søge om støtte fra omstillingsfonden på op til kr. 10.000,00 årligt til at dække din deltagerbetaling på akademi- eller diplomuddannelser. Se mere om mulighederne her.

Opsummering

Pris
kr. 7.000,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
8 undervisningsdage kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring

Start
22.10.2018

Slut
14.12.2018

Tilmeldingsfrist
03.10.2018

Tidspunkt
22.10 + 29.10 + 5.11 + 8.11 + 19.11 + 20.11 + 26.11 + 29.11
Vejledning 6.12.
Eksamen 14.12.

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 93
maas@ucnact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION