Maskinteknologi - Industri

Håndtering og løsninger til industriel automation

Forudsætning: Uddannelsens obligatoriske fagmoduler (El-teknologi og integrerede automatiske enheder, Automationsdesign og Drift og vedligehold)

På faget 'Maskinteknologi, industri' får du både den teoretiske viden om bl.a. matematiske og fysiske begreber, el-tekniske begreber, teorier, principper og metoder, der anvendes inden for automation.

Endvidere får du de praktiske færdigheder og kompetencer til bl.a. at vurdere problemstillinger inden for mekanisk og fysisk modellering, håndtere design og simuleringsværktøjer, opbygge og fejlfinde på simple elektriske kredsløb, opbygge modeller til fysisk modellering, mv.

 • Matematiske og fysiske begreber, teorier, principper og metoder inden for automation
 • El-tekniske begreber, teorier, principper og metoder, der anvendes inden for automation
 • Gældende standarder for dimensionering af maskininstallationer
 • Teknisk dokumentation for automatiske anlæg
 • Risikovurdering af det valgte system 
 • Vurdering af praksisnære problemstillinger inden for mekanisk og fysisk modellering
 • Håndtere design og simuleringsværktøjer
 • Opbygning og fejlfinding på simple elektriske kredsløb
 • Dimensionering af elektriske installationer på mindre automatisk enheder
 • Designe løsninger i henhold til risikovurdering
 • Opbygge modeller til fysisk modellering
 • Valg af komponenter ud fra tekniske og økonomiske hensyn
 • Håndtering af el-teknisk systemdesign i alle faser 
 • Strukturering, kvalitetssikring og dokumentation

Få op til 10.000 kr. om året til efteruddannelse

Vidste du, at du kan få op til 10.000 kr. om året fra Omstillingsfonden frem til og med 2021?

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Er i job
 • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 7.500,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
8 undervisningsdage eks. vejledning og eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring

Start
07.03.2019

Slut
02.05.2019

Tilmeldingsfrist
15.02.2019

Tidspunkt
7.3 + 12.3 + 14.3 + 21.3 + 26.3 + 4.4 + 9.4 + 11.4
Vejledning 17.4
Eksamen 2.5

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 93
maas@ucnact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION