Maskinteknologi - Offshore

Lær at optimere offshore-maskinanlæg

På faget Maskinteknologi, Offshore kommer du til at arbejde med grunddiscipliner inden for maskintekniske anlæg på offshore-området.

Du lærer at planlægge virkemåden på offshore-maskintekniske anlæg for at kunne optimere anlægget. Endvidere lærer du at vurdere maskintekniske anlæg mhp. energioptimering samt at komme med forslag til optimering og udvikling.

Desuden lærer du at komme med forslag til ændringer af maskiners opbygning med henblik på optimering af teknisk og miljømæssig art inden for offshore, ligesom du bliver undervist i følgende:

 • Viden om grunddiscipliner inden for maskintekniske anlæg
 • Komponenters anvendelse og funktion inden for det maskintekniske område
 • Gældende standarder og normer
 • Planlægning af virkemåden på tekniske anlæg, således at de fungerer driftssikkert og optimalt
 • Vurdering af maskinanlæg og anvendelse af teknikker til praktisk udførelse
 • Maskiners opbygning med henblik på optimering af teknisk og miljømæssig art
 • Vurdering af et maskinteknisk anlæg med henblik på energioptimering
 • Optimering og udvikling af maskintekniske anlæg
 • Sammenhænge mellem maskintekniske anlægs funktioner og anvendte automationselementer

Få op til 40.000 kr. til efteruddannelse

Vidste du, at du kan få op til 10.000 kr. fra Omstillingsfonden om året? Til og med 2021 kan du således få helt op til 40.000 til din efteruddannelse på UCN act2learn.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Er i job
 • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 7.500,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
8 undervisningsdage eks. vejledning og eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring

Start
07.03.2019

Slut
02.05.2019

Tilmeldingsfrist
20.02.2019

Tidspunkt
7.3 + 12.3 + 14.3 + 21.3 + 26.3 + 4.4 + 9.4 + 11.4
Vejledning 17.4
Eksamen 2.5

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 93
maas@ucnact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION