Maskinteknologi - Offshore

Lær at optimere offshore-maskinanlæg

På faget Maskinteknologi, Offshore kommer du til at arbejde med grunddiscipliner inden for maskintekniske anlæg på offshore-området.

Du lærer at planlægge virkemåden på offshore-maskintekniske anlæg for at kunne optimere anlægget. Endvidere lærer du at vurdere maskintekniske anlæg mhp. energioptimering samt at komme med forslag til optimering og udvikling.

Desuden lærer du at komme med forslag til ændringer af maskiners opbygning med henblik på optimering af teknisk og miljømæssig art inden for offshore, ligesom du bliver undervist i følgende:

  • Viden om grunddiscipliner inden for maskintekniske anlæg
  • Komponenters anvendelse og funktion inden for det maskintekniske område
  • Gældende standarder og normer
  • Planlægning af virkemåden på tekniske anlæg, således at de fungerer driftssikkert og optimalt
  • Vurdering af maskinanlæg og anvendelse af teknikker til praktisk udførelse
  • Maskiners opbygning med henblik på optimering af teknisk og miljømæssig art
  • Vurdering af et maskinteknisk anlæg med henblik på energioptimering
  • Optimering og udvikling af maskintekniske anlæg
  • Sammenhænge mellem maskintekniske anlægs funktioner og anvendte automationselementer

Opsummering

Pris
kr. 7.000,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
8 undervisningsdage eks. vejledning og eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring

Start
07.03.2019

Slut
02.05.2019

Tilmeldingsfrist
20.02.2019

Tidspunkt
7.3 + 12.3 + 14.3 + 21.3 + 26.3 + 4.4 + 9.4 + 11.4 + 17.4 + 2.5

Kontakt

Camilla Baun
Studiesekretær

72 69 16 93
cmb@ucnact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION