Offshore produktion og teknologi

Teoretisk og praktisk viden om offshore råstofudvinding

Forudsætning: Uddannelsens obligatoriske fagmoduler (El-teknologi og integrerede automatiske enheder, Automationsdesign og Drift og vedligehold)

På faget 'Offshore produktion og teknologi' får du den teoretiske viden vedr. råstofudvinding og organisering og sikkerhed på offshore olie- og gasplatforme. Du opnår også de praktiske færdigheder og kompetencer til bl.a. at vurdere styringer og regulering af petrotekniske/procestekniske anlæg og optimere anlæg under hensynstagen til det driftsmæssige, vedligeholdsmæssige og arbejdsmiljømæssige

  • Råstofudvinding og dertil anvendt teknologi
  • Forståelse for den termodynamiske del af behandlingsprocessen
  • Organisering og sikkerhed inden for offshore olie- og gasplatforme
  • Vurdering af procestekniske anlægs driftstilstand
  • Vurdering af styringer og regulering af petrotekniske/procestekniske anlæg
  • Optimering af anlæg under hensynstagen til det driftsmæssige, vedligeholdsmæssige og arbejdsmiljømæssige
  • Arbejdsmiljømæssige aspekter ved olie/gas-anlæg
  • Sammenhængen mellem det tekniske anlægs funktioner, de anvendte automationselementer og den anvendte procesoperation

OBS: Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at søge om støtte fra omstillingsfonden på op til kr. 10.000,00 årligt til at dække din deltagerbetaling på akademi- eller diplomuddannelser. Se mere om mulighederne her.

Opsummering

Pris
kr. 4.000,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
4 undervisningsdage eks. vejledning og eksamen

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring

Start
27.08.2019

Slut
25.09.2019

Tilmeldingsfrist
12.08.2019

Tidspunkt
27.8 + 3.9 + 10.9 + 12.9 + 17.9 + 25.9

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 93
maas@ucnact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION