Offshore produktion og teknologi

Teoretisk og praktisk viden om offshore råstofudvinding

Forudsætning: Uddannelsens obligatoriske fagmoduler (El-teknologi og integrerede automatiske enheder, Automationsdesign og Drift og vedligehold)

På faget 'Offshore produktion og teknologi' får du den teoretiske viden vedr. råstofudvinding og organisering og sikkerhed på offshore olie- og gasplatforme. Du opnår også de praktiske færdigheder og kompetencer til bl.a. at vurdere styringer og regulering af petrotekniske/procestekniske anlæg og optimere anlæg under hensynstagen til det driftsmæssige, vedligeholdsmæssige og arbejdsmiljømæssige

 • Råstofudvinding og dertil anvendt teknologi
 • Forståelse for den termodynamiske del af behandlingsprocessen
 • Organisering og sikkerhed inden for offshore olie- og gasplatforme
 • Vurdering af procestekniske anlægs driftstilstand
 • Vurdering af styringer og regulering af petrotekniske/procestekniske anlæg
 • Optimering af anlæg under hensynstagen til det driftsmæssige, vedligeholdsmæssige og arbejdsmiljømæssige
 • Arbejdsmiljømæssige aspekter ved olie/gas-anlæg
 • Sammenhængen mellem det tekniske anlægs funktioner, de anvendte automationselementer og den anvendte procesoperation

Få op til 40.000 kr. til efteruddannelse

Vidste du, at du kan få op til 10.000 kr. fra Omstillingsfonden om året? Til og med 2021 kan du således få helt op til 40.000 til din efteruddannelse på UCN act2learn.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Er i job
 • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 4.500,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
4 undervisningsdage eks. vejledning og eksamen.

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
27.08.2019

Slut
25.09.2019

Tilmeldingsfrist
12.08.2019

Tidspunkt
27.8 + 3.9 + 10.9 + 12.9
Vejledning 17.9
Eksamen 25.9

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 83
maas@UCNact2learn.dk

Erhverv