Regulering af procesanlæg

Forudsætninger: Gennemført og bestået Ob1: Udvikling af automatiske styringer

På modulet Regulering af procesanlæg lærer du om reguleringsteknologi, konfiguration og programmering, operatørinterface og kommunikationsstrategi.

Du lærer bl.a. om:

  • Forskellige reguleringsprincipper og optimeringsmetoder
  • Overføringsfunktioner i åbne og lukkede sløjfer, herunder viden om frekvensanalyse
  • Forskellige niveauer i automationspyramiden for industriel automation, og hvordan niveauerne udveksler data indbyrdes
  • Hvordan man vælger et egnet reguleringsprincip til en given opgave
  • Hvordan man konfigurerer forskellige former for industriel kommunikation inkl. operatørinterface
  • Hvordan man gennemfører optimering af et procesanlæg og analysere samt dokumenterer effekten af en given optimering

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

  • Er faglært eller ufaglært
  • Er i job
  • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 10.000,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
8 undervisningsdage kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en relevant erhvervsuddannelse, relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau, som de førnævnte. Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Opfylder du ikke adgangskravene, kan du muligvis blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering. Du kan kontakte Line Tellefsen på 72691744.

Samtidig skal du have gennemført modul Ob1 - Udvikling af automatiske styringer.

Start
25.02.2020

Slut
29.04.2020

Tilmeldingsfrist
11.02.2020

Tidspunkt
25.2 + 3.3 + 10.3 + 17.3 + 24.3 + 31.3 + 2.4 + 14.4
Vejledning 16.4
Eksamen 29.4

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 83
maas@UCNact2learn.dk

Erhverv