SCADA, netværk og databaser

Mere funktionalitet på kortere tid

Forudsætning: Uddannelsens obligatoriske fagmoduler (El-teknologi og integrerede automatiske enheder, Automationsdesign og Drift og vedligehold)

På faget 'SCADA, netværk og databaser' præsenteres for de mest almindeligt anvendte SCADA software, med anvendelse af OPC kommunikation til valgfri PLC. 

Der arbejdes med gældende regler og normer, samtidig fokuseres der på design/visualisering af en SCADA brugerflade.

  • Typiske netværksstrukturer ved anvendelse af SCADA løsninger
  • SCADA systemer og IOC klent og OPC server
  • High Performance HMI
  • Opsamling og logning af historiske data
  • Design af en SCADA brugerflade
  • Opsætte fjernadgang til maskinanlæg
  • Opsætte lukkede netværk og SCADA systemer til maskin- og procesanlæg samt OPC-klienter og -server

OBS: Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at søge om støtte fra omstillingsfonden på op til kr. 10.000,00 årligt til at dække din deltagerbetaling på akademi- eller diplomuddannelser. Se mere om mulighederne her.

Opsummering

Pris
kr. 7.000,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
8 undervisningsdage eks. vejledning og eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring

Start
27.08.2019

Slut
22.10.2019

Tilmeldingsfrist
12.08.2019

Tidspunkt
27.8 + 3.9 + 10.9 + 12.9 + 17.9 + 24.9 + 1.10 + 8.10 + 9.10 + 22.10

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 93
maas@ucnact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION