Sikkerhed

På faget Sikkerhed får du den teoretiske viden vedr. gældende regler for maskininstallationer og om teknisk dokumentation på automatiske anlæg

Du opnår også de praktiske færdigheder og kompetencer til at dimensionere elektriske installationer og håndtere el-teknisk materiel på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Derudover bliver du bl.a. undervist i følgende:

  • Gældende regler for maskininstallationer
  • Teknisk dokumentation for sikkerheden på automatiske anlæg
  • Risikovurdering for det valgte system
  • Sikkerhedsmæssig forsvarlig dimensionering af elektriske installationer på mindre automatiske enheder
  • Håndtering af el-teknisk materiel sikkerhedsmæssigt forsvarligt

Opsummering

Pris
kr. 4.000,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
4 undervisningsdage eks. vejledning og eksamen

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring

Start
03.10.2017

Slut
26.10.2017

Tilmeldingsfrist
18.09.2017

Tidspunkt
3.10 + 4.10 + 10.10 + 17.10 + 26.10

Kontakt

Camilla Baun
Studiesekretær

72 69 16 93
cmb@ucnact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION