Bæredygtigt byggeri

Få styr på certificerings- og mærkningsordningerne samt viden om LCA og LCC

På faget ’Bæredygtigt byggeri’ lærer du, at vurdere materialer og komponenters egenskaber ud fra et bæredygtigt og totaløkonomisk perspektiv samt at planlægge og indsamle data til beregning af LCA og LCC.

Desuden lærer du at vurdere og formidle mulige bæredygtige tiltag overfor brugere, bygherrer og rådgivere.

Du får kompetencer til at indgå i og bidrage til samarbejdet med andre faglige aktører om certificering af et bæredygtigt byggeri.

Du får viden om

  • Kendetegn ved bæredygtighed og bæredygtigt byggeri
  • Certificeringsordninger for bæredygtigt byggeri
  • Mærkningsordninger for bæredygtigt, produkter og andre bæredygtige tiltag
  • Livscyklusanalyser (LCA) og totaløkonomiske beregninger (LCC) af byggerier
  • Termer og begreber, der anvendes inden for bæredygtighed og bæredygtigt byggeri
  • Principperne for de forskellige certificeringsordninger
  • Baggrund og indhold i mærkningsordningerne

OBS: Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at søge om støtte fra omstillingsfonden på op til kr. 10.000,00 årligt til at dække din deltagerbetaling på akademi- eller diplomuddannelser. Se mere om mulighederne her.

Opsummering

Pris
kr. 7.000,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
8 undervisningsdage kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring

Start
13.08.2019

Slut
10.10.2019

Tilmeldingsfrist
28.06.2019

Tidspunkt
13.8 + 20.8 + 22.8 + 27.8 + 3.9 + 10.9 + 17.9 + 24.9 + 1.10 + 10.10

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 93
maas@ucnact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION