Byggebranchens lederuddannelse - skræddersyet forløb til dig der arbejder indenfor byggeri

Skab din fremtid indenfor byggeri med en lederuddannelse

Hvordan afholdes undervisningen i efteråret 2020?
I efteråret 2020 afhænger undervisningsformen af myndighedernes udmeldinger om covid-19.

Vi forventer, at vores videreuddannelser fra august er tilbage i de kendte rammer med fysisk fremmøde. Ved fysisk fremmøde tager vi naturligvis de nødvendige forholdsregler og følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Hvis fysisk fremmøde ikke er muligt, vil undervisningen enten blive afholdt som kombineret undervisning, hvilket vil sige fysisk tilstedeværelse kombineret med online undervisning eller som fuld online undervisning.

Har du spørgsmål til, hvordan undervisningen afholdes eller er du usikker på, om du har mod på at tilmelde dig, er du meget velkommen til at kontakte os for nærmere information.

Arbejdet i byggebranchen er  komplekst. Nye standarder og teknologier stiller høje krav til byggeriets udførelse, men også til projektledelsen og den daglige ledelse af medarbejdere.

Med byggebranchens lederuddannelse bliver du klædt godt på til at lede både medarbejdere og projekter i byggebranchen.

Uddannelsen giver dig en række praktiske værktøjer til dit daglige arbejde med ledelse og projektledelse og indsigt i branchens nyeste teknologier.

Opbygning

Uddannelsen er opbygget som et deltidsstudium og underviserne har et indgående kendskab til byggebranchen såvel som til ledelsesgerningen. Uddannelsen er bygget op omkring Akademiuddannelsen i Byggeteknologi og Akademiuddannelsen i Ledelse. På 2 af modulerne deltager eksterne undervisere med speciale i byggeri. De vil give dig viden om entreprise & byggejura samt arbejdsmiljø og overenskomster.

Varigheden af uddannelsen er tre år fordelt på 5 moduler og et afgangsprojekt, med opstart om foråret. Undervisningen foregår i dagtimerne med en undervisnings dag pr. uge over 8 uger pr. modul, som hver afsluttes med en eksamen (se det enkelte fag). Alt i alt får du 60 ECTS point efter bestået uddannelsesforløb.

Tilmelding til enkelte moduler

Du har via nedenstående link mulighed for, at tilmelde dig enkelte moduler fra uddannelsen.

Uddannelsens indhold

Du skal gennemføre og bestå følgende moduler:

Undervisningsform

Gennem hele uddannelsen lægges der vægt på, at den viden du tilegner dig, er direkte anvendelig i virksomheden allerede fra dag 1.

Undervisningen veksler mellem undervisningsdage og hjemmearbejde, derfor vil uddannelsen være blended learning og med fokus på praktiske værktøjer.

På hvert modul vil der blive arbejdet med en case fra din virksomhed som kan anvendes i den daglige praksis.

Målgruppe

Uddannelsen er relevant for dig, som har eller får en ledelsesfunktion i byggebranchen.

Måske er du håndværker, som skal i gang med dit første formandsjob. Måske er du byggeleder, afdelingsleder, projektleder eller projektansvarlig.

Du kan også være selvstændig håndværker med flere ansatte og et dertil følgende ledelsesansvar.

Tilskud og økonomisk støtte

Til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademiniveau via Omstillingsfonden.

For at være berettiget til midlerne skal du være

  • ufaglært eller faglært
  • i job (både privat og offentligt ansatte kan få del i midlerne).

Læs mere på ucn.dk/omstillingsfonden.

Der findes flere muligheder for at søge tilskud til din videreuddannelse – bl.a. Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) og branchespecifikke kompetencefonde. Vi kan hjælpe dig med at afklare hvilke(n) fond(e), der er relevant for dig.

Spørgsmål og tilmelding

Spørgsmål: Uddannelseskonsulent Vicki Banch Friis Frederiksen på tlf. 72 69 17 34, mail: vbff@ucnact2learn.dk.

Tilmelding: Kursussekretær Maria Svendsen på tlf. 72 69 16 83, mail: maas@ucnact2learn.dk.

Opsummering

Pris
kr. 10.000,00 momsfri

Pris kr. 10.000,00 pr. modul.
Pris afgangsprojekt. kr. 13.500,00.
Der tages højde for prisstigninger iflg. Statens regulering.

Ex. materiale og forplejning.

Her kan du tilmelde dig hele uddannelsen.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Optagelseskrav
For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav: Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en REALKOMPETENCEVURDERING.

Start
19.10.2020

Slut
14.04.2023

Tilmeldingsfrist
02.10.2020

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 83
maas@UCNact2learn.dk

Erhverv