Byggeteknik - mindre byggerier

Lær at vurdere de beregnede resultater i byggemæssige sammenhænge

På faget ’Byggeteknik - mindre byggerier’ lærer du bl.a., om hvorfor og hvordan fugtproblemer opstår i bygningskonstruktioner, og hvordan fugtproblemer kan afhjælpes ved brug af forskellige metoder samt betydningen af varmetransmission i forskellige typer af materialer og bygningselementer.

  • Geometri
  • Mekanisk fysik
  • Varmetransmission
  • Fugtforhold i konstruktioner
  • Statik
  • Overslagsdimensionering af konstruktionselementer
  • Bygningsreglementer og forskrifter

OBS: Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at søge om støtte fra omstillingsfonden på op til kr. 10.000,00 årligt til at dække din deltagerbetaling på akademi- eller diplomuddannelser. Se mere om mulighederne her.

Opsummering

Pris
kr. 7.000,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
8 undervisningsdage kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring

Start
22.10.2018

Slut
14.12.2018

Tilmeldingsfrist
01.10.2018

Tidspunkt
22.10 + 29.10 + 5.11 + 12.11 + 14.11 + 19.11 + 26.11 + 3.12 + 7.12 + 14.12

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 93
maas@ucnact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION