Grundlæggende brug af digitale bygningsmodeller

Lær at kvalitetssikre og udarbejde IKT/CAD-aftaler samt at arbejde med simuleringer af kollisions- og konsistenskontrol af fag- og fællesmodeller

På faget ’Grundlæggende brug af digitale bygningsmodeller’ lærer du, at vurdere behovet for brugen af digitale bygningsmodeller i byggeriets forskellige faser og udarbejde relationer mellem fag- og fællesmodeller.

Endvidere lærer du at eksportere og importere fagmodeller til og fra IFC-modeller samt at foretage simuleringer samt kollisions- og konsistenskontrol i både fag- og fællesmodeller ud fra fælles IFC-formater.

Du får viden om

  • Udviklingen inden for digital projektering
  • Klassifikationssystemer, standarder og procedurer inden for byggeri
  • BIM-værktøjer
  • Dokumenthåndtering og beskrivelsesværktøjer
  • Bygningsmodel- og visualiseringsformater
  • Deoffentlige bygherrekrav og IKT-bekendtgørelsen
  • Ydelsesbeskrivelser for byggeri og planlægning
  • Tekniske specifikationer ved BIM-projektering
  • Anvendelse af BIM-modeller gennem projekteringsfaserne

OBS: Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at søge om støtte fra omstillingsfonden på op til kr. 10.000,00 årligt til at dække din deltagerbetaling på akademi- eller diplomuddannelser. Se mere om mulighederne her.

Opsummering

Pris
kr. 7.000,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
8 undervisningsdage kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring

Start
22.10.2019

Slut
19.12.2019

Tilmeldingsfrist
07.10.2019

Tidspunkt
22.10 + 29.10 + 5.11 + 12.11 + 19.11 + 21.11 + 26.11 + 3.12 + 10.12 + 19.12

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 93
maas@ucnact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION