Grundlæggende brug af digitale bygningsmodeller - modul på Byggebranchens lederuddannelse

Lær at kvalitetssikre og udarbejde IKT/CAD-aftaler samt at arbejde med simuleringer af kollisions- og konsistenskontrol af fag- og fællesmodeller

På faget ’Grundlæggende brug af digitale bygningsmodeller’ lærer du, at vurdere behovet for brugen af digitale bygningsmodeller i byggeriets forskellige faser og udarbejde relationer mellem fag- og fællesmodeller.

Endvidere lærer du at eksportere og importere fagmodeller til og fra IFC-modeller samt at foretage simuleringer samt kollisions- og konsistenskontrol i både fag- og fællesmodeller ud fra fælles IFC-formater.

Du får viden om

 • Udviklingen inden for digital projektering
 • Klassifikationssystemer, standarder og procedurer inden for byggeri
 • BIM-værktøjer
 • Dokumenthåndtering og beskrivelsesværktøjer
 • Bygningsmodel- og visualiseringsformater
 • Deoffentlige bygherrekrav og IKT-bekendtgørelsen
 • Ydelsesbeskrivelser for byggeri og planlægning
 • Tekniske specifikationer ved BIM-projektering
 • Anvendelse af BIM-modeller gennem projekteringsfaserne

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Er i job
 • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 10.000,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
8 undervisningsdage kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en relevant erhvervsuddannelse, relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau, som de førnævnte. Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Opfylder du ikke adgangskravene, kan du muligvis blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering. Du kan kontakte Line Tellefsen på 72691744.

Start
24.10.2022

Slut
20.12.2022

Tilmeldingsfrist
01.10.2022

Tidspunkt
Konkrete datoer følger

Start
23.10.2023

Slut
19.12.2023

Tilmeldingsfrist
01.10.2023

Tidspunkt
Konkrete datoer følger

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 83
maas@UCNact2learn.dk

Erhverv