Materialeforståelse og komponenter til mindre byggerier

Få kompetencerne til at håndtere det korrekte valg af materialer ifm. forskellige typer af konstruktioner

På faget ’Materialeforståelse og komponenter til mindre byggerier’ lærer du, at foretage egenskabsanalyse af normalkonstruktioner samt at beregne og vurdere totaløkonomi på materialer og komponenter,

Desuden lærer du at formidle viden om materialers egenskaber og levetid til aktører i byggeriet.

Du får viden om

  • Almindelige materialeegenskaber (fx. beton, træ, murværk), herunder brandbarhed
  • Levetid på materialer
  • Bæredygtighed, LCA og certificeringsordninger
  • Totaløkonomiske beregninger og digitale programmer
  • Materialebeskrivelse ifm. bygningsdelsnotater og tegninger
  • Sammenhæng mellem valg af materialer, økonomi og bæredygtighed, ud fra et byggefagligt og samfundsmæssigt perspektiv

OBS: Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at søge om støtte fra omstillingsfonden på op til kr. 10.000,00 årligt til at dække din deltagerbetaling på akademi- eller diplomuddannelser. Se mere om mulighederne her.

Opsummering

Pris
kr. 7.000,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Dder påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
8 undervisningsdage samt vejledning og eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring

Start
08.01.2020

Slut
06.03.2020

Tilmeldingsfrist
02.03.2020

Tidspunkt
8.1 + 15.1 + 22.1 + 29.1 + 5.2 + 12.2 + 13.2 + 26.2
Eksamen 6.3

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 93
maas@ucnact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION