Miljøfarlige stoffer

Kurset gennemgår de typiske miljøfarlige stoffer, der forefindes i eksisterende dansk byggeri, og redegør for de skadelige virkninger, som stofferne kan påføre mennesker

Baseret på tidligere registreringer og viden orienteres om de tidstypiske bygninger, der indeholder de skadelige stoffer. Kurset gennemgår eksempler fra virkeligheden, hvorfra viden om håndtering af farlige stoffer kan tillæres og der gives et indblik i det nødvendige beskyttelsesudstyr i forbindelse med miljøsanering.

Derudover kommer du bl.a. til at lære om følgende:

  • Hvilke typiske miljøfarlige stoffer, der optræder i byggeriet. Herunder PCB, asbest og bly
  • Hvilke bygningstyper, de forskellige miljøfarlige stoffer typisk forefindes i
  • Hvorfor de nævnte stoffer er miljøfarlige
  • Vurdere sandsynligheden for tilstedeværelse af miljøfarlige stoffer i et byggeri
  • Udarbejde udkast til håndtering af miljøfarlige stoffer i forbindelse med renovering af et byggeri
  • Kendskab til analysemetoder for miljøfarlige stoffer
  • Foreskrive anvendelse af nødvendigt beskyttelsesudstyr i forbindelse med håndtering af materialer med miljøfarlige stoffer
  • Formidle resultatet af analyser til afdækning af miljøskadelige stoffers tilstedeværelse i et byggeri, til eksempelvis rådgivere, entreprenører og bygherre

Målgruppe

Uddannelsen retter sig imod personer, der allerede er i eller har erfaring fra bygge- og anlægsbranchen, der har behov for at ajourføre og/eller styrke deres byggetekniske kompetencer.

OBS: Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at søge om støtte fra omstillingsfonden på op til kr. 10.000,00 årligt til at dække din deltagerbetaling på akademi- eller diplomuddannelser. Se mere om mulighederne her.

Opsummering

Pris
kr. 4.000,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
4 undervisningsdage kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen.

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
27.08.2018

Slut
24.09.2018

Tilmeldingsfrist
13.08.2018

Tidspunkt
27.8 + 3.9 + 6.9 + 10.9 + 13.9 + 24.9
Vejledning 13.9
Eksamen 24.9

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 93
maas@ucnact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION