Miljøfarlige stoffer

Kurset gennemgår de typiske miljøfarlige stoffer, der forefindes i eksisterende dansk byggeri, og redegør for de skadelige virkninger, som stofferne kan påføre mennesker

Baseret på tidligere registreringer og viden orienteres om de tidstypiske bygninger, der indeholder de skadelige stoffer. Kurset gennemgår eksempler fra virkeligheden, hvorfra viden om håndtering af farlige stoffer kan tillæres og der gives et indblik i det nødvendige beskyttelsesudstyr i forbindelse med miljøsanering.

Derudover kommer du bl.a. til at lære om følgende:

 • Hvilke typiske miljøfarlige stoffer, der optræder i byggeriet. Herunder PCB, asbest og bly
 • Hvilke bygningstyper, de forskellige miljøfarlige stoffer typisk forefindes i
 • Hvorfor de nævnte stoffer er miljøfarlige
 • Vurdere sandsynligheden for tilstedeværelse af miljøfarlige stoffer i et byggeri
 • Udarbejde udkast til håndtering af miljøfarlige stoffer i forbindelse med renovering af et byggeri
 • Kendskab til analysemetoder for miljøfarlige stoffer
 • Foreskrive anvendelse af nødvendigt beskyttelsesudstyr i forbindelse med håndtering af materialer med miljøfarlige stoffer
 • Formidle resultatet af analyser til afdækning af miljøskadelige stoffers tilstedeværelse i et byggeri, til eksempelvis rådgivere, entreprenører og bygherre

Målgruppe

Uddannelsen retter sig imod personer, der allerede er i eller har erfaring fra bygge- og anlægsbranchen, der har behov for at ajourføre og/eller styrke deres byggetekniske kompetencer.

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Er i job
 • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 7.800,00 momsfri

Vi arbejder i øjeblikket på nye datoer.
Du er velkommen til at kontakte os.


Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
4 undervisningsdage kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen.

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en relevant erhvervsuddannelse, relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau, som de førnævnte. Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Opfylder du ikke adgangskravene, kan du muligvis blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering. Du kan kontakte Line Tellefsen på 72691744.

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 83
maas@UCNact2learn.dk

Erhverv