Registrering og tilstandsvudering

På faget lærer du lb.a., at vælge relevante opmålingsmetoder, foretage opmåling og overføre oplysninger til tegning eller bygningsmodel samt vurdere en klimaskærms tæthed og isoleringsevne

Desuden lærer du at anvende prisdatabaser til at udarbejde prisoverslag.

Du får kompetencer til at vurdere restlevetiden på bygningsdele og anbefale vedligeholdelsesmetoder for mindre bygninger.

  • Søge og vurdere oplysninger fra byggebranchens videns- og erfaringsinstitutioner, fx Byggeskadefonden, SBI (Statens Byggeforskningsinstitut), BYG-ERFA, BBR (Bygnings- og Boligregistret) og OIS (Offentlige Informationsserver)
  • Lovgivning og bebyggelsesregulerende bestemmelser
  • Almindelige byggematerialers forventede levetid og vedligeholdelse
  • Økonomiske overslagskalkulationer for renovering og vedligeholdelse
  • Kategorier og termer for fredede og bevaringsværdige bygninger
  • Miljøskadelige stoffer ift. arbejdsmiljø, indeklima, håndtering, bortskaffelse, mv.

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

  • Er faglært eller ufaglært
  • Er i job
  • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 10.000,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.

Forudsætning: Byggeteknik - mindre byggerier.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en relevant erhvervsuddannelse, relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau, som de førnævnte. Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Opfylder du ikke adgangskravene, kan du muligvis blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering. Du kan kontakte Line Tellefsen på 72691744.

Start
26.10.2021

Slut
21.12.2021

Tilmeldingsfrist
12.10.2021

Tidspunkt
Konkrete datoer kommer senere

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 83
maas@UCNact2learn.dk

Erhverv