Studieteknik og byggeteknik - mindre byggerier

Vi har udvidet det første modul på Byggeteknologi. For at hjælpe dig så godt i gang med din uddannelse som muligt, har vi udvidet modulet ”Byggeteknik - mindre byggerier” med 3 dage ekstra, hvor du lære at være studerende igen

Indhold på modulet Lær' at være studerende

På kursus lær´ at studere` bliver du både tanket op med motivation og konkrete værktøjer, du kan bruge på din uddannelse, og vi ruster dig til at klare de krav, som vi stiller på vores efter- og videreuddannelser.

På kurset bliver du skarp på projektskrivning, så du får lettere ved de skriftlige projekter på dit studie. Samtidig får du skærpet din studieteknik og projekt-metode, og du lærer at planlægge, så du får mest muligt ud af dit studie.

 • Motivation og læreprocesser
 • Faglig læsning og skrivning, læseteknik og notatteknik
 • Opgaveskrivning, herunder problemformulering og analyse
 • Litteratursøgning, kildekritik og kildehenvisning
 • Undersøgelsesdesign, kvalitative og kvantitative data
 • Studieteknik
 • Eksamensforberedelse

Indhold på modulet Byggeteknik - mindre byggerier

På faget ’Byggeteknik - mindre byggerier’ lærer du bl.a., om hvorfor og hvordan fugtproblemer opstår i bygningskonstruktioner, og hvordan fugtproblemer kan afhjælpes ved brug af forskellige metoder samt betydningen af varmetransmission i forskellige typer af materialer og bygningselementer.

Du vil også lære at vurdere de beregnede resultater i byggemæssige sammenhænge.

 • Geometri
 • Mekanisk fysik
 • Varmetransmission
 • Fugtforhold i konstruktioner
 • Statik
 • Overslagsdimensionering af konstruktionselementer
 • Bygningsreglementer og forskrifter

Eksamen og ECTS

10 ECTS. Der er ingen eksamen til lær´ at studere. Der er en mundtlig eksamen på: Byggeteknik - mindre byggerier.

Der kan søges Omstillingsfonden på 10.000,- kr.  og SVU samt kompetencefonden kan søges for de sidste 8 uger.

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Er i job
 • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 10.000,00 momsfri

Vi arbejder i øjeblikket på nye datoer.
Du er velkommen til at kontakte os.


Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
11 undervisningsdage kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en relevant erhvervsuddannelse, relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau, som de førnævnte. Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Opfylder du ikke adgangskravene, kan du muligvis blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering. Du kan kontakte Line Tellefsen på 72691744.

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 83
maas@UCNact2learn.dk

Erhverv