Tilgængelighed

Over 700.000 danskere har i dag et handicap, og de skal have lige muligheder for at færdes og anvende offentlige rum og bygninger på lige fod med ikke handicappede

Uddannelsen sætter fokus på maksimal tilgængelighed til bygninger, udearealer og produkter og sikre anvendelighed og tilgængelighed for alle.

Du bliver klædt på til at kunne anvende tilgængelighedstænkning og standarder i en konkret sammenhæng fx ved nyt byggeri, design af udearealer mv.

Undervisningen foregår som en kombination af teori og praksis. Det er meget løsnings og praksisorienteret og tager blandt andet afsæt i byens offentlige rum og bygninger,

Kurset tilbydes personer med landskab-, byggeri- eller sundhedsfaglig uddannelse.

Underviserne kommer fra bygge- og de sundhedsfaglige områder og har erfaring med tilgængelighed i mange sammenhænge. 

Målgruppe

Uddannelsen retter sig imod personer, der allerede er i eller har erfaring fra bygge- og anlægsbranchen, der har behov for at ajourføre og/eller styrke deres byggetekniske kompetencer.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Forløbet er opbygget med programgennemgang i kombination med teori, opgaver og eksempler. Desuden skal der gennem forløbet udarbejdes et projekt, som evalueres sidste kursusdag. Du skal derfor på beregne tid til forberedelse mellem undervisningsdagene.

Uddannelsen er kompetencegivende og udbydes under lov om åben uddannelse. Du har mulighed for at afslutte uddannelsen med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i et projekt. En bestået eksamen giver 10 ECTS-point.

Alle forløb oprettes kun, såfremt der er nok tilmeldinger.

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

  • Er faglært eller ufaglært
  • Er i job
  • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 10.000,00 momsfri

Vi arbejder i øjeblikket på nye datoer.
Du er velkommen til at kontakte os.


Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
8 undervisningsdage kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en relevant erhvervsuddannelse, relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau, som de førnævnte. Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Opfylder du ikke adgangskravene, kan du muligvis blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering. Du kan kontakte Line Tellefsen på 72691744.

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 83
maas@UCNact2learn.dk

Erhverv