En faglig overbygning på dit svendebrev

Med en akademiuddannelse i El-installation bliver du klædt på til at projektere, installere og varetage driften af systemer inden for stærkstrøms- og styringsteknik.

På uddannelsen beskæftiger du dig med, hvordan man leder installationstekniske projekter, og hvordan man håndterer et autorisationsmæssigt ansvar.

Uddannelsen kan give dig en el-autorisation og kvalificerer dig til at tilrettelægge og styre el-tekniske installationer.

 Som færdiguddannet kan du

 • foretage tekniske beregninger
 • udarbejde forskellige former for dokumentation
 • planlægge, projektere og gennemføre projekter vedrørende El-tekniske installationer og bygningsinstallationer
 • lede installationstekniske projekter
 • projektere, tilrettelægge og styre af udførelsen af El-tekniske installationer og bygningsinstallationer
 • håndtere et autorisationsmæssigt ansvar
Forberedelse til dit studie
Er det længe siden, du sidst har været på ”skolebænken” og beskæftiget dig med metode, opgaveskrivning og videnskabsteori. Så anbefaler vi dig at deltage på vores studieforberedende forløb, Lær at være studerende og Brush-up på videnskabsteori. Her lærer du teknikker, der giver dig det bedste udgangspunkt for at komme godt i gang med dit uddannelsesforløb.

Autorisation

I løbet af uddannelsen har du mulighed for at tage en fuld el-autorisation eller delautorisation i el-installationer til brug i boliger.

I nedenstående oversigt kan du se en oversigt over, hvilke moduler du skal bestå for at få hhv. en del-autorisation og en fuld-autorisation. Efter at du har bestået modulerne skal du bestå en del- eller fuld- autorisationsprøve. Du kan derefter søge Sikkerhedsstyrelsen om autorisation.

Tager du en fuld autorisation i el-installation, svarer det til en hel akademiuddannelse i el-installation.

Tilmeld dig fuld el-autoristionsprøven her.

 

 

Praksisnær uddannelse med fokus på dine erfaringer

Vi lægger stor vægt på, at du får værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde fra dag et. I løbet af uddannelsen bliver du derfor udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den lærte teori til eksempler fra dit daglige arbejde. 

OBS: Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at søge om støtte fra omstillingsfonden på op til kr. 10.000,00 årligt til at dække din deltagerbetaling på akademi- eller diplomuddannelser. Se mere om mulighederne her.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS og består af 4 obligatoriske moduler, 2-3 valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

 

 

Undervisningsform

Akademiuddannelsen i EL-installation er en fleksibel deltidsuddannelse.

Det vil sige, at du kan vælge den løsning, der passer dig bedst. Enten ved at tage en fuld akademiuddannelse eller blot enkelte moduler ad gangen.

En fuld akademiuddannelse kræver fag svarende til 60 ECTS-point.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen henvender sig til dig, der er uddannet elektriker eller som har en automatik- og procesuddannelse eller en elektronik- og svagstrøms-uddannelse.

Optagelseskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en relevant adgangsgivende uddannelse som fx elektriker, automatik- og procesuddannelsen eller elektronik- og svagstrøms-uddannelsen.

Derudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring inden for installationsbranchen eller anden relevant branche i forhold til El-installationsfaget.

Du behøver ikke tage en hel uddannelse. Du kan vælge at starte med et eller flere moduler og se, om det er noget for dig.

Sådan tilmelder du dig

Du kan tilmelde dig et eller flere moduler eller akademiuddannelsen som helhed. På den måde kan du sammensætte modulerne efter dine ønsker og behov og gennemføre uddannelsen i det tempo, som passer dig.

Studieordning og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på akademiuddannelserne.

 Moduler10 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  Dag/Aften

  05.10.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.09.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.01.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.09.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  02.11.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.09.2020
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  16.11.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  21.10.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  07.09.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  07.09.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Maria Ahrenholt Svendsen
  Kursussekretær

  72 69 16 83
  maas@UCNact2learn.dk

  Erhverv