Bekendtgørelser og standarder

Lær at varetage tekniske, sikkerhedsmæssige og kvalitetsledelsesmæssige opgaver i en autoriseret el-installationsvirksomhed

Forudsætning: Installationer og EL-forsyningsanlæg.

På faget ’Bekendtgørelser og standarder’ lærer du, at udføre drift eftersyn, afprøvning og vedligeholdelse af el-tekniske installationer.

Du får kompetencer til at indgå i dialog og samarbejde med kunder og leverandører om bekendtgørelser og standarder på det EL-tekniske område.

  • Gældende autorisationslovgivning og gældende elsikkerhedslov
  • Stærkstrømsbekendtgørelsens krav vedrørende dimensionering, udførelse og idriftsættelse af el-tekniske installationer omfattet af elsikkerhedsloven
  • Projektering og dimensionering af el-tekniske installationer der er omfattet af elsikkerhedsloven
  • Projektering og dimensionering af transformerstationer til forsyning af lavspændingsnet
  • Udførelse af arbejde på eller nær ved el-tekniske installationer

OBS: Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at søge om støtte fra omstillingsfonden på op til kr. 10.000,00 årligt til at dække din deltagerbetaling på akademi- eller diplomuddannelser. Se mere om mulighederne her.

Opsummering

Pris
kr. 4.000,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
4 undervisningsdage kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring

Start
23.10.2019

Slut
21.11.2019

Tilmeldingsfrist
08.10.2019

Tidspunkt
23.10 + 30.10 + 4.11 + 6.11 + 14.11 + 21.11

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 93
maas@ucnact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION