Bygningsautomatik

Lær om intelligente bygningsinstallationer (IBI) og Building Management Systems (BMS)

Forudsætning: Grundlæggende EL-teknisk beregning på installationer.

På faget ’Bygningsautomatik’ lærer du, at vurdere anlægsformer inden for bygningsautomatik – herunder IBI og BMS - samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for bygningsautomatik.

Endvidere lærer du at vurdere og gennemføre praksisnære problemløsninger inden for bygningsautomatik under hensyntagen til energi- og miljøtekniske forhold.

  • Planlægning, projektering og udførelse af bygningsautomatik med teknologier inden for Intelligente Bygnings Installationer (IBI) og Building Management Systems (BMS)
  • El-tekniske og elektroniske systemer til styring og regulering af bygningers energi-forsyning
  • Forståelse for komponenter, deres anvendelse og funktion
  • Centrale begreber og metoder inden for bygningsautomation

OBS: Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at søge om støtte fra omstillingsfonden på op til kr. 10.000,00 årligt til at dække din deltagerbetaling på akademi- eller diplomuddannelser. Se mere om mulighederne her.

Opsummering

Pris
kr. 4.000,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
4 undervisningsdage kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
19.08.2019

Slut
16.09.2019

Tilmeldingsfrist
30.08.2019

Tidspunkt
19.8 + 26.9 + 29.8 + 2.9 + 5.9 + 16.9

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 93
maas@ucnact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION