Bygningsinstallation

Få styr på at tilrettelægge og styre udførelsen af EL-tekniske bygningsinstallationer

Forudsætning: Installation og dokumentation

På faget Bygningsinstallation lærer du at anvende de værktøjer og metoder der skal bruges i forhold til at planlægge, projektere, dokumentere, idriftsætte og servicere EL-tekniske bygningsinstallationer.

Du får kompetencer til at tilrettelægge og styre udførelsen af EL-tekniske bygningsinstallationer.

  • Planlægning, projektering, udførelse, drift, eftersyn og vedligeholdelse af EL-tekniske bygningsinstallationer
  • EL-tekniske bygningsinstallationers opbygning, anvendte komponenter, deres funktion og energimæssige konsekvenser
  • Gældende bekendtgørelser og standarder
  • Vurdering og gennemførelse af praksisnære problemløsninger inden for området under hensyntagen til energi- og miljøtekniske forhold
  • Vurdering af anlægsformer samt valg af relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger

Opsummering

Pris
kr. 4.000,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
4 undervisningsdage kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring

Start
17.01.2019

Slut
15.02.2019

Tilmeldingsfrist
02.01.2019

Tidspunkt
17.1 + 24.1 + 31.1 + 4.2 + 7.2 + eksamen 15.2

Start
27.08.2019

Slut
24.09.2019

Tilmeldingsfrist
12.08.2019

Tidspunkt
27.8 + 3.9 + 6.9 + 10. + 11.9 + 17.9 + 24.9

Kontakt

Camilla Baun
Studiesekretær

72 69 16 93
cmb@ucnact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION